Tlačové správy

Nový univerzitný hokejový tím University Spartacus prispeje k rozvoju ľadového hokeja v regióne

Univerzitný hokejový tím University Spartacus vznikol vďaka spolupráci troch košických univerzít, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), tiež Košického samosprávneho kraja (KSK) a občianskeho združenia Universitas Spartacus.

Memorandum o spolupráci podpísali v stredu 7. septembra 2022 o 14. hodine rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., predseda KSK Ing. Rastislav Trnka a za Universitas Spartacus Peter Žifčák vo veľkej zasadačke v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Spoločne realizovaný projekt Univerzitného hokejového programu v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne.

University Spartacus, ktorý nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi UPJŠ a TUKE, podporili viaceré významné hokejové osobnosti. Športovú stránku programu zastrešuje Ladislav Nagy, Jiří Bicek bude na projekt dohliadať ako regionálny inštruktor SZĽH, ponuku prijal aj Ján Gajdošík, dlhoročný hráč New York Rangers. Prípravný try-out kemp pre uchádzačov z radov študentov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra v Košiciach. Súčasťou projektu sa môžu stať aktuálne študujúci vysokoškoláci v dennej aj externej forme, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na vysokoškolské štúdium v Košiciach.

„Univerzitný hokejový program v meste Košice je ďalším dôkazom úspešnej spolupráce medzi tromi košickými univerzitami. Teší nás, že UPJŠ môže touto cestou prispieť k podpore hokeja a mladých talentov v našom regióne a plnohodnotne prepojiť špičkové vysokoškolské vzdelanie s prvotriednou športovou prípravou,“ konštatoval rektor UPJŠ v Košiciach  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„Veľmi vítam túto iniciatívu práve v Košiciach, kde má hokej významné postavenie a históriu. Tento spoločný projekt troch košických univerzít vytvára priestor pre kvalitnú športovú prípravu, ale aj pre aplikovanie vývoja, výskumu a zatraktívnenie univerzitného prostredia pre mladých,“ uviedol rektor TUKE  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

„Univerzity, mladí ľudia a šport patria k sebe. Je to trend, ktorý je v zahraničí samozrejmosťou a my sme radi, že sme sa toho chytili. Košické univerzity sú veľmi dobre prepojené nielen vo vede, vzdelávaní, ale aj v mimoškolských aktivitách. Aj podpis memoranda je dôkazom, že v Košiciach sa darí ľudí a myšlienky prepájať. Spájanie možností a príležitostí je absolútny základ, aby sa tu mladí cítili dobre, aby tu chceli študovať, zostať, aby mali možnosti na celý kompletný rozvoj osobnosti. Na začiatku je vždy vízia, ktorá často naráža na skepticizmus. Ale práve dobré vízie sú odsúdené na úspech. Možno sa v budúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský hokejový tím,“ dodala rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

„Po tom, čo sme do mnohých obcí vrátili futbal cez Krajskú futbalovú ligu, sme sa rozhodli v našom kraji podporiť aj hokej a potiahnuť v tom za jeden koniec aj s univerzitami a občianskym združením Universitas Spartacus. Kraj podporuje každého, kto vo svojom živote nájde miesto pre šport aj popri univerzitnom štúdiu. Spolu s našimi partnermi sa tiež snažíme o zastavenie takzvaného ‘brain drainu’, teda odlivu mozgov a talentovaných ľudí z regiónu alebo krajiny. Jednou z kľúčových aktivít je v tomto smere práve budovanie silnejšieho postavenia univerzít. Práve preto nás tento projekt oslovil a podporíme ho, či už sprístupnením hokejovej infraštruktúry, ktorú kraj plánuje budovať, alebo spoluprácou s Krajskou hokejovou akadémiou, ktorú sme spustili v spolupráci so SZĽH a HC Košice na našej strednej športovej škole v Košiciach,“ podporil projekt predseda KSK Ing. Rastislav Trnka.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore