Tlačové správy

K výstave Human Animal II. pripravuje Galéria umelcov Spiša medzinárodné kolokvium Medzi lesom, vidiekom a mestom

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: MEDZI LESOM, VIDIEKOM A MESTOM / medzinárodné medziodborové kolokvium
  • Termín / čas podujatia: streda 28. 9. 2022 od 13.00 – 16.30 / štvrtok 29. 9. 2022 od 9.00 – 16.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD., gus.kurator@gmail.com  Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Na webe: http://wwww.gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/medzi-lesom-vidiekom-a-mestom

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje medzinárodné medziodborové kolokvium pod názvom  Medzi lesom, vidiekom a mestom, organizované k aktuálnej výstave Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate v koncepcii kurátorky galérie Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD.  Kolokvium prepája 9-tich odborníkov zo 4 krajín (SK, CZ, Egypt, USA) v oblasti filozofie, ekológie a umenia. Zaoberá sa nielen vzťahom človeka k zvieratám, a to z kultúrneho, historického a etického hľadiska, ale v širších významoch k celému životnému prostrediu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kolokvium bude prebiehať počas dvoch dní v stredu, 28. 9. a vo štvrtok, 29. 9. 2022 v priestoroch Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Podujatie priamo reflektuje aktuálnu výstavu Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate, uvedenú v rámci dramaturgického cyklu Téma a prezentujúcu diela 20-tich autorov z 5-tich krajín (CZ, ES, PL, USA). Jeho súčasťou bude tematická tvorivá dielňa a komentovaná prehliadka výstavy.

Program kolokvia je rozdelený na dva bloky v dvoch dňoch, s cieľom vytvoriť dostatočný priestor na voľnú diskusiu, alternované prezentácie, komentovanú prehliadku výstavy a tematický workshop. Cieľovou skupinou sú odborní pracovníci múzeí i galérií, výtvarníci, či výtvarní pedagógovia a široká verejnosť.

V stredu 28. 9. 2022 od 13.00 do 16.00 bude uvedený I. blok kolokvia s prezentáciami Kataríny Balúnovej k aktuálnej výstave Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate, Petra Kováča o ovčiarskej kultúre Levočských vrchov, americkej kurátorky Susanne Slavick o obrazoch fauny a zvieracej agitácii v online formáte a Lenky Černoty o vlastnej tvorbe s nosnou témou vzťahu človeka a vlka.

II. blok kolokvia bude prebiehať vo štvrtok 29. 9. 2022 od 9.00 do 12.30. Uvedie dokumentárny film Emila Grobauera Miznúca divočina, prezentáciu Juraja Lukáča o záchrane lesov a ich prirodzených biotopoch, online prednášku egyptskej výtvarníčky Sherin Elbaroudi o archetypálnom a symbolickom zvierati, Andreu Klimkovú s príspevkom o etike zvierat a Milana Barloga s prezentáciou o prírodných hodnotách národného parku Slovenský raj.

III. blok vo štvrtok 29. 9. 2022 od 13.30 do 16.00 uzatvára kolokvium komentovanou prehliadkou výstavy Human Animal II. a tematicky korešpondujúcou tvorivou dielňou pre galerijných pedagógov a širokú verejnosť.

Podrobný program, tlačová správa, prihlášky na webe:

http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/medzi-lesom-vidiekom-a-mestom

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore