Tlačové správy

Úspech mladých astronómov v Brazílii

S veľkým úspechom sa z Rio de Janeira (Brazília) vrátila výprava slovenských astronomických nádejí. Na 6. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), ktorá sa konala v dňoch 4. – 14. augusta 2012, všetci piati súťažiaci získali potrebný počet bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi. Okrem toho Peter Kosec z Trenčína a Matúš Kulich z Detvy získali zlatú a Michal Račko z Martina striebornú medailu.

Na 6. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky v Brazílii sa zúčastnilo 29 delegácií z 27 krajín, súťažiacich študentov bolo až 135.

Vo výprave pod vedením RNDr. Ladislava Hrica, CSc., predsedu Výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku a vedeckého pracovníka Astronomického ústavu SAV, sú Matúš Kulich z Gymnázia v Detve, Peter Kosec a Filip Ayazi z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Miroslav Gašpárek, študent Súkromného slovensko-anglického gymnázia v Žiline, a Michal Račko z Gymnázia J. Lettricha v Martine. Táto pätica si postup zabezpečila umiestnením na prvých priečkach vo finále Astronomickej olympiády na Slovensku, ktorú organizuje už 6. rok Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici a v súčasnosti aj s výraznou pomocou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

„Títo žiaci stredných škôl so záujmom o astronómiu, fyziku a matematiku, ktorí sa svojmu koníčku venujú doslova odmala, prekročili naše očakávania,“ povedal po prílete z Južnej Ameriky zanietený organizátor astronomických olympiád pre mladých dr. Ladislav Hric. „Nielenže sú všetci úspešní riešitelia, ale zásluhou Petra Koseca a Matúša Kulicha máme aj dve zlaté medaily a vďaka Michalovi Račkovi k tomu jednu striebornú. Peter Kosec dostal tiež diplom za absolútne víťazstvo v dátovej analýze, ktorú urobil bez straty bodov. V celkovom umiestnení skončil ako piaty na svete a nebyť nešťastnej zhody okolností, mohol byť prvý.“

Čo Petra Koseca, trojnásobného zlatého, pripravilo o prvenstvo? Hovorí L. Hric: „Pri praktickom pozorovaní nočnej oblohy Peter vyriešil štyri praktické úlohy na sto percent. Pre určenie zorného poľa ďalekohľadu dostal prístroj s Barlowovou šošovkou, ktorá zmenšuje zorné pole na polovicu. A hoci Peter určil zorné pole ´svojho´ ďalekohľadu správne, nezhodovalo sa to s predpísanou hodnotou za túto úlohu. Protestovali sme a požiadali prezidenta IOAA o riešenie, no organizátori z Brazílie si chybu nechceli priznať a Peter tak prišiel o cenných 20 bodov, v podstate za najľahšiu úlohu zo všetkých.“

Na všetkých doterajších medzinárodných olympiádach sme boli úspešní. Za šesť rokov si slovenské astronomické nádeje priniesli z IOAA päť zlatých, dve strieborné a tri bronzové medaily. Len škoda, že väčšina olympionikov si hradí náklady na účasť zo svojho.
Medailisti pokračujú v štúdiu na vysokých školách, zväčša v zahraničí. Do Veľkej Británie mieri aj Peter Kosec, ktorý po úspechoch na medzinárodných fyzikálnych i astronomických olympiádach a úspešných prijímacích testoch a interview začne na jeseň študovať na renomovanej univerzite v Cambridge.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore