Košice

Prehľad podujatí 44. týždeň – 28.10.2022

STREDA              Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

2. novembra      Historická budova ŠDKE – salónik, Hlavná 58, Košice

9:00                      Téma TB:

                                Prvá činoherná premiére sezóny Peter Weiss: MARAT / SADE

                                Hostia TB:

  •                       Ondrej Šoth – generálny riaditeľ ŠDKE
  •                       Anton Korenči – riaditeľ činohry
  •                       Vladimír Strnisko – režisér
  •                       Peter Himič – dramaturg
  •                       herci: Alena Ďuránová, Matej Marušin, Tomáš Diro

__________________________________________________________________

STREDA              UVP Technicom a Innovlab Startup Center DT ITSO SK 

2. novembra      UVP Technicom, Boženy Němcovej 5, Košice

10:00-11:00       Odovzdávanie cien súťaže TOP študentská práca  

                               Študenti Technickej univerzity v Košiciach aj tento rok ukázali inovatívne nápady, ktoré majú prínos pre spoločnosť. V kategóriách zdravie,  priemysel a inteligentné mesto budú ocenení traja šikovní študenti a ich projekty, na ktorých spolupracovali so špecialistami z odborov.

Kontaktná osoba:    

Simona Ďurkovič, 0918 541 493

__________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN 

Granty pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač: Informovanie o Európskych voľbách 2024

Európsky parlament (EP) vo štvrtok 27. októbra 2022 vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač zameranú na informovanie o Európskych voľbách 2024, ako aj politickej a legislatívnej práci Európskeho parlamentu, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov.

Žiadosti možno predkladať do 26. januára 2023.

EP plánuje prostredníctvom grantov spolufinancovať komunikačné aktivity, ktoré sa od septembra 2023 zamerajú na tieto dva ciele:

1. Poskytovanie pravidelných, spoľahlivých a pluralitných multimediálnych informácií o nadchádzajúcich Európskych voľbách 2024, ako aj ako aj politickej a legislatívnej práci Európskeho parlamentu, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov (v oblastiach ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Next Generation EU, Európska zelená dohoda, európska digitálna ekonomika, Európa vo svete, budúcnosť Európy, právny štát a ďalšie).

2. Podporu/propagáciu účasti a zapájania verejnosti a organizácií občianskej spoločnosti do diskusie o nadchádzajúcich Európskych voľbách 2024 prostredníctvom organizácie online a off-line podujatí, výzvy k akcii, online aktivácie, verejných konzultácií, prieskumov a pod.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve nájdete na európskom portáli Financovanie a verejné súťaže  a na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovania komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 – 200.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70%.

Medzi kľúčové kritériá, ktoré rozhodnú o udelení grantu, patrí potenciálny dosah, oslovovaná cieľová skupina a vplyv komunikačných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti Európanov o EP, zabezpečenie širokej propagácie a geografickej rovnováhy, ako aj podporu širokej verejnej diskusie o EÚ a Európskych voľbách 2024.

Aktivity by mali prebiehať na viacerých platformách a súčasťou predkladaného projektu by mala byť stratégia distribúcie v online prostredí zameraná na podporu a uľahčenie účasti/zapojenia. Konkurenčnú výhodu budú mať inovatívne formáty, ktoré dokážu osloviť prvovoličov. Uchádzači by mali v žiadosti zároveň preukázať svoju aktuálnu úroveň sledovanosti. Oslovované cieľové skupiny mimo 27 členských štátov EÚ nebudú považované za výhodu. Návrhy takých projektov, ktoré budú zahŕňať iba komunikačné aktivity alebo platené kampane na sociálnych sieťach, nebudú akceptované.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17:00 (SEČ) dňa 26. januára 2023. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by mal začať vo februári 2023. Úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní v apríli budúci rok.

Aktivity by mali trvať najmenej 6 mesiacov a mali by prebiehať v období od 1. septembra 2023 (začať musia najneskôr 31. decembra 2023) do 31. decembra 2024.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

_________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore