Tlačové správy

Koncoročné výstavy v rámci 35. jubilea Galérie umelcov Spiša tematicky interpretujú zbierku

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Koncoročné výstavy Superhrdinovia; Od mimézis k hyperrealite / Akvizície 2017 – 2021; k 35. jubileu GUS: Storočnice / J. Šimo-Svrček, E. Paulovič, M. Petrek;
  • Vernisáž výstav: streda, 16. november 2022 o 17.00
  • Termín výstavy: 16. 11. 2022 – 26. 3. 2023
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Informácie a TS: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

Najmladšia pamäťová inštitúcia na Slovensku si v tomto roku pripomína 35 rokov od svojho založenia. Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja od roku 1987 zorganizovala 484 výstav a 4 448 rôznych programov, ktoré spoločne navštívilo viac ako 650 tisíc návštevníkov. „Je to 18-krát viac ako obyvateľov Spišskej Novej Vsi,“ pripomína riaditeľka Lucia Benická a dodáva, že za tri a pol desaťročia sa podarilo zvýšiť počet zbierkových predmetov z pôvodných 520 na 2 446 predmetov. Galéria predstavila viac ako 2 500 umelcov, vydala takmer sto katalógov a v špecializovanej knižnici zhromaždila vyše 4 700 odborných publikácií. „Sú to ohromujúce čísla. 35-ročný príbeh Galérie umelcov Spiša sa stáva pamätníkom umeleckého výtvarného života nielen na Spiši, reflektuje umelecké dianie na Slovensku. V rámci koncoročnej dramaturgie sme pripravili trojicu výstav, ktoré interpretujú našu zbierku v troch rôznych tematických konceptoch. SUPERHRDINOVIA analyzujú hrdinov v širšom historicko-kultúrnom kontexte a to vo výbere diel zo zbierky od 24 autorov, v dialógu s troma pozvanými zahraničnými umelcami.

Hra s umením, po premiére projektu Puzzle (2017), pokračuje na interaktívnej výstave OD MIMÉZIS K HYPERREALITE: 21 autorov a 35 diel zo zbierky ponúka rôzne interpretačné možnosti, pričom výber sa koncentruje na akvizície, nadobudnuté v r. 2017 ‒ 2021. Výstava STOROČNICE je pokračovaním cyklu Jubilanti: prehodnocuje diela „storočných“ autorov, hľadajúc žánrové, či tematické súvislosti, ako i paralely z dokumentačného archívu, opisuje pripravované jubilejné výstavy riaditeľka galérie.

Vernisáž koncoročných troch jubilejných výstav je plánovaná na stredu,  16. júla o 17-tej hodine.

Výstava SUPERHRDINOVIA v koncepcii kurátorky Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD. (GUS) interpretuje témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte, a to vo vybraných dielach 24 autorov zo zbierky galérie od konca 19. storočia po súčasnosť. Projekt, realizovaný v rámci cyklu Zbierka v dialógu, je doplnený o práce troch zahraničných umelcov (Česko, Estónsko, Nemecko) a uvedený v troch nosných cykloch: Hrdinovia na výslní, Hrdinovia na rozhraní a Osobní superhrdinovia.

Výstava OD MIMÉZIS K HYPERREALITE v koncepcii kurátorky Mgr. Kamily Pacekovej (GUS), s podtitulom AKVIZÍCIE V INTERAKCII II., uvádza tvorbu 21 autorov a 35 diel (symbolizujúcich 35 rokov galérie), získaných do zbierky v rokoch 2017 – 2021. Edukačný interaktívny projekt, v rámci cyklu Zbierka, je založený na hravých formách interpretácie umenia a delený na tri tematické okruhy: Tvárou v tvár, Biomorfné tvary & fotografické experimenty a Industria.

Výstava zo zbierky STOROČNICE v rámci cyklu Jubilanti uvádza výber z tvorby troch „storočných“ autorov: Jána Šimo-Svrčeka, Emila Pauloviča a Michala Petreka, ktorých spájajú podobné žánrové, či tematické súvislosti. V koncepcii kurátoriek GUS Mgr. Kamily Pacekovej a Mgr. Márie Šabľovej je výstava doplnená o materiál z dokumentačného archívu.

 Informácie o výstavách zo zbierky a TS: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný

a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore