Tlačové správy

Orbis Pictus / Rozhovory o umení. Interakcie s autormi akvizícií: Paulína Halásová a Martin Kacvinský

  • DLHÝ DEŇ S UMENÍM: všetky expozície otvorené v čase 10.00 – 19.00
  • ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ. INTERAKCIE S AUTORMI AKVIZÍCIÍ: PAULÍNA HALÁSOVÁ A MARTIN KACVINSKÝ, v čase 17.00 – 18.30
  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: ● DLHÝ DEŇ S UMENÍM
  • ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ. INTERAKCIE S AUTORMI AKVIZÍCIÍ: PAULÍNA HALÁSOVÁ A MARTIN KACVINSKÝ
  • Termín / čas podujatia: streda, 14. 12. 2022, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web: www.gus.sk

DLHÝ DEŇ S UMENÍM v čase 10.00 – 19.00 realizuje Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pravidelne s cieľom sprístupniť stále expozície a aktuálne výstavy verejnosti do neskorých večerných hodín.
V rámci Dlhého dňa s umením sa v stredu 14. decembra 2022 zrealizuje podujatie Orbis Pictus / Rozhovory o umení, ktoré tvorí časť sprievodných programov k aktuálnej výstave Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021. Edukačno-prezentačná výstava prezentuje tvorbu 21 autorov a 35 vybraných diel, nadobudnutých do zbierky Galérie umelcov Spiša za posledných 5 rokov. Počet diel nie je náhodný, reprezentuje 35 rokov existencie galérie. Výstava je súčasťou projektov
k 35. výročiu vzniku Galérie umelcov Spiša a je uvedená v rámci cyklu výstav Zbierka.

Streda, 14. 12. 2022 v čase 17.00 – 18.30:
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ.
INTERAKCIE S AUTORMI AKVIZÍCIÍ: PAULÍNA HALÁSOVÁ A MARTIN KACVINSKÝ
Autorské prezentácie tvorby spišských umelcov, zastúpených v zbierke galérie, v rámci projektu Od mimézis k hyperrealite, spojené s komentovanou prehliadkou výstavy s kurátorkou Kamilou Pacekovou.
Vstupné: dobrovoľné.

Profily autorov
Paulína Halasová (1992) v roku 2017 ukončila štúdium na VŠVU v Bratislave. Jej tvorba bola prezentovaná v r. 2019 na profilovej výstave You deserve Art, v roku 2022 na kolektívnej výstave Artis Monumentum / Príbeh galérie II. a Od mimézis k hyperrealite. V zbierke sa nachádzajú 4 diela od autorky. V súčasnosti žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi.

Martin Kacvinský (1984) v r. 2014 ukončil štúdium maľby a v r. 2015 voľné výtvarné umenie na AVU
v Banskej Bystrici. Tvorba autora bola prezentovaná na viacerých kolektívnych výstavách (r. 2017 Krivé zrkadlo; r. 2020 Sacral Elementum IV.: Sacrelacrum; r. 2021 Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka; r. 2022 Artis Monumentum / Príbeh galérie II., Od Mimézis k hyperrealite). V zbierke sa nachádza 14 diel autora. V súčasnosti žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi.
Na webe / na stiahnutie plagát, pozvánka, tlačová správa: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/orbis-pictus-rozhovory-o-umeni-interakcie-s-autormi-akvizicii-paulina-halasova-a-martin-kacvinsky

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. V tomto roku si pripomína 35. výročie založenia. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore