Tlačové správy

Rozhovory o umení v rámci programu Orbis Pictus predstavia tvorbu súčasných autorov Evy Čarnokej a Jaroslava Malíka (CZ)

Rozhovory o umení v rámci programu Orbis Pictus v stredu, 26. apríla predstavia tvorbu súčasných autorov Evy Čarnokej a Jaroslava Malíka (CZ), ktorých diela sú súčasťou zbierky galérie a v súčasnosti sú prezentované na aktuálnej výstave Od mimézis k hyperrealite. Streda už tradične bude patriť Dlhému dňu s umením, keď sú galerijné expozície sprístupnené verejnosti do 19.00 hodiny.

  • Produkcia/ kontakt:  Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Eva Čarnoká | Jaroslav Malík (CZ)

                                        DLHÝ DEŇ S UMENÍM / galéria otvorená 10.00 – 19.00

  • Termín / čas podujatia: streda, 26. 4. 2023, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, zrealizuje poslednú stredu v mesiaci, 26. 4. o 17.00 podujatie reflektujúce jednu z aktuálnych výstav Od mimézis k hyperrealite.  V programe Orbis Pictus / Rozhovory o umení, ktorého cieľom je prezentácia aktuálnych tém zo súčasného i historického umenia, sa odprezentuje tvorba dvoch súčasných autorov zo Slovenska i Čiech – Evy Čarnokej (SK) a Jaroslava Malíka (CZ). V rámci Dlhého dňa s umením budú expozície pre verejnosť sprístupnené do neskorých večerných hodín.

Témou podujatia Orbis Pictus / Rozhovory o umení budú HRA-nice experimentálnej tvorby autorov, ich inšpiračné zdroje a diela presahujúce štandardné tvorivé prístupy. Obaja autori sú zastúpení v zbierke galérie a na aktuálnej výstave Od mimézis k hyperrealite. V priebehu večera prebehne komentovaná prehliadka výstavy s autormi a kurátorkou Kamilou Pacekovou, s voľným vstupom pre verejnosť.

Edukačno-interaktívna výstava Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021, uvedená v rámci cyklu Zbierka, prezentuje tvorbu 21 autorov a 35 vybraných diel, nadobudnutých do zbierky galérie za posledných 5 rokov. Počet diel nie je náhodný, reprezentuje 35 rokov existencie galérie.

Dlhý deň s umením realizuje Galéria umelcov Spiša raz mesačne v stredu, keď sú expozície a aktuálne výstavy sprístupnené návštevníkom od 10.00 do 19.00, s cieľom prepojiť prezentácie a komentované prehliadky výstav s večernými programami.

O autoroch

 Eva Čarnoká sa venuje voľnej výtvarnej tvorbe, grafickému experimentu, performancii, junk-artu a svetelným inštaláciám. V zbierke galérie je zastúpená piatimi dielami. Žije a tvorí pri Košiciach.

Jaroslav Malík (CZ) je umeleckým fotografom, ktorého tvorba sa spája s experimentami od klasického až po digitálne médium. Deväť unikátnych fotografických montáží je zastúpených aj v zbierke galérie. Žije a tvorí v Ostrave na Morave.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región.

V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore