Tlačové správy

Pestrá paleta umenia aj nových talentov: 156 výtvarníkov, 330 diel z Košického kraja

Pestrá paleta umenia aj nových  talentov: 156 výtvarníkov, 330 diel z Košického kraja

Výtvarné umenie ponúka priestor na sebarealizáciu a kreativitu nielen pre profesionálnych umelcov, ale pre všetkých ľudí s umeleckým nadaním a záujmom. Krajská súťaž  a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja, ktorú aj tento rok pripravilo Centrum kultúry Košického kraja, je to toho dôkazom.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 18.mája 2023 o 16.30 v priestoroch spoluorganizátora, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2. Vyhlasovateľom a hlavným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum Bratislava.

Do jubilejného 60. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 156 výtvarníkov z celého  Košického kraja s 330 dielami. Výstava ponúkne pestrú škálu rôznych výtvarných techník, námetov, ale aj diel s odporúčanou témou pre tento rok „autoportrét“. Autori svoje diela prihlasovali podľa propozícií súťaže do rôznych kategórií ako maľba, kresba a grafika, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a priestorová tvorba, ale aj podľa vekových kategórií. Najmladšou účastníčkou súťaže  je 15 ročná autorka zo Spiša a najstarším 89 ročný výtvarník z Michaloviec. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov: Szilárd Fecsó, Noémi Ráczová a Eva Čarnoká sa snažila o to, aby bol výber 134 prác od 101 autorov na výstave reprezentatívnou ukážkou spektra výtvarných názorov, výpovedí, techník a zaujímavých pracovných postupov. Prioritou poroty bolo vybrať originálne diela, ktoré by vystihovali osobnosť účastníkov a ich talent. V konkurencii množstva prác neobstáli motívy komerčného charakteru, ktorým chýbal prvok fantázie. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola súťaže do Levíc.

„Veľmi sa tešíme z pestrej vekovej škály účastníkov súťaže, predovšetkým mladej generácie študentov stredných škôl, kde sa objavili nové talenty. Taktiež chcem vyzdvihnúť účasť seniorov, ktorí sa tejto záľube venujú roky. Mnohí z nich objavili v sebe nadanie pre tento druh umenia až v dôchodkovom veku a tvorba sa tak stala pre nich zmysluplným naplnením dní. Našim cieľom je podporovať talent a kreativitu všetkých jednotlivcov aj kolektívov v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia,“ povedal Michal Kupec, riaditeľ CKKK.

Súčasťou  podujatia Výtvarné spektrum bude aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý je určený účastníkom súťaže. Okrem toho sa v rámci 60. výročia výstavy uskutoční

Tvorivá dielňa plstenia a koláže pre výtvarníkov z nášho kraja so známou košickou výtvarníčkou Júliou Zelenou.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 25. júna v čase otváracích hodín múzea.

Mgr. Helga Tomondyová

Centrum kultúry Košického kraja

0915/892 007, www.ckkk.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore