Tlačové správy

Národné divadlo Košice: Nový názov vracia divadlu jeho historickú identitu

Štátne divadlo v Košiciach už neexistuje. V pondelok 1.mája 2023 mu ministerka kultúry Natália Milanová prinavrátila jeho historický názov, a tak má toto divadlo opäť prívlastok, s akým ho poznali generácie divákov a diváčok spred obdobia komunistického režimu – Národné divadlo Košice (NDKE).

 

Na zmenu názvu čakali predstavitelia a predstaviteľky divadla, ale aj obyvateľky a obyvatelia Košíc dlhých 68 rokov – konkrétne od roku 1955. Prívlastok „štátne divadlo“ totiž dostalo práve v časoch totalitného režimu, ktorý slobodu myslenia aj slobodu prejavu potláčal, a aj takto ich chcel symbolicky dostať pod kontrolu.

 

„Košické divadlo bolo vždy národné, rovnako ako v Bratislave bolo Slovenské národné divadlo už od roku 1920 v budove bývalého Mestského divadla. Sú to dve umelecké inštitúcie, ktorých tvorba má národný význam,“ vyslovil sa v tejto súvislosti generálny riaditeľ NDKE Ondrej Šoth. Názov Národné divadlo Košice je tak podľa neho symbolickým krokom k modernej umeleckej inštitúcii reprezentujúcej slobodu tvorby a myslenia, po ktorom musia prísť ďalšie. „Veríme, že ďalším krokom bude zabezpečenie optimálneho financovania umeleckej inštitúcie vynikajúcej kvality,“ dodal.

 

Ako ďalej uviedol, okrem Slovenského národného divadla v Bratislave je Národné divadlo Košice jediným divadlom na Slovensku, ktoré má všetky tri súbory – činohru, operu aj balet. V posledných troch rokoch tak ponúklo divákom a diváčkam na Slovensku umenie na európskej úrovni. Počas pandémie divadlo uviedlo 11 online premiér v balete, činohre aj v opere, ktoré sa stretli s veľkým úspechom a uznaní nielen na Slovensku ale i v zahraničí.

 

„Návrat k názvu Národné divadlo Košice osobne vnímam ako prejav úcty k predošlým generáciám jeho umelcov a umelkýň. Ale mal by vyjadrovať aj úctu a rešpekt k tvorbe umelkýň a umelcov súčasných,“ vyjadril sa riaditeľ Opery NDKE Roland Khern Tóth. Podľa neho predstavuje Národné divadlo Košice kontinuitu našich dejín, aj slobodnú a autentickú umeleckú tvorbu, ktorá je sebavedomá a otvorená Európe, svetu i budúcnosti. „Nesmieme však zabúdať na umeleckú a ideovú nezávislosť inštitúcie, ktorá musí byť garantovaná aj finančne,“ skonštatoval riaditeľ Opery NDKE Khern Tóth. „Jedna časť  práce sa už urobila – divadlu sa navrátil názov, aký mu patrí. Teraz však musíme v spolupráci s príslušnými inštitúciami dosiahnuť to, aby sme aj v Košiciach mali stabilné financovanie a mohli plnohodnotne tvoriť,“ dodal na záver riaditeľ opery NDKE Khern Tóth.

 

Kontakt pre médiá:

Svjatoslav Dohovič

+421 908 091 888

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore