Tlačové správy

Charity Volley Cup – turnaj s jedinečnou myšlienkou

V sobotu 9. septembra 2023 privítal areál Beach Club-u v Košiciach 5 tímov, ktoré si v rámci Charity Volley Cup-u zmerali svoje sily v plážovom volejbale a prispeli tak k realizácii unikátneho projektu Potravinovej banky. Tímy, ktoré zostavili spoločnosti Fpt Slovakia, Deutsche Telekom IT Solutions, Nadácia VSE, EUROVIA a Promiseo, si tak nielen zdravo zašportovali, ale aj podali pomocnú ruku organizácii Úsmev ako dar, ktorá stojí za týmto originálnym nápadom.

Cieľom volejbalového turnaju Charity Volley Cup bolo vyzbierať dostatok financií na zriadenie unikátneho konceptu Potravinovej banky v Košiciach, ktorá bude slúžiť pre rodiny s deťmi v núdzi. Do projektu budú zapojené viaceré potravinové reťazce, ktoré budú Potravinovú banku pravidelne zásobovať. Navyše budú tieto priestory slúžiť aj ako tréningové centrum na podporu rodičovských zručností. To znamená, že rodičia budú mať možnosť osvojiť si efektívne hospodárenie s financiami, ale aj príležitosť naučiť sa variť zdravo a úsporne. Inšpiráciou pre vznik myšlienky Potravinovej banky bol koncept Fresh Food banky v zahraničí, v rámci ktorej si môžu registrovaní užívatelia zakúpiť za symbolický poplatok všetko potrebné do svojej domácnosti.

„V rámci pilotného projektu Potravinovej banky plánujeme v počiatkoch uspokojiť potreby vyše 200 registrovaných rodín týždenne a tento počet chceme postupne navyšovať tak, aby dokázal pomôcť čo najvyššiemu počtu rodín na pokraji chudoby a ďalších ohrozených skupín, akými sú napr. seniori,“ prezradil tvorca myšlienky Radoslav Dráb, predseda košickej pobočky Úsmev ako dar. Zapojenie rodín do projektu budú mať na starosti košické akreditované poradenské organizácie, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo a väčšinu rodín v núdzi poznajú a sú s nimi v kontakte. „Dúfame, že tento pilotný projekt bude v Košiciach impulzom pre vznik ďalších nakoľko je tu mnoho ohrozených skupín obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých,“ vyjadril túžbu Radoslav Dráb.

Vyzbierané prostriedky, ktoré v rámci štartovného poskytli organizácii Úsmev ako dar zapojené spoločnosti, budú použité na rekonštrukčné práce priestorov Potravinovej banky. Po jej uvedení do prevádzky, ktoré sa odhaduje na jar budúceho roku, sa budú môcť do pomoci prostredníctvom darovania potravín a hygienických potrieb zapojiť aj samotní obyvatelia Košíc či miestne i cezpoľné spoločnosti.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore