Aktuality

Stretnutie novinárov s iránskym veľvyslancom v Bratislave

Stretnutie s veľvyslancom Iránskej islamskej republiky vo Viedni Abbasom Bagherpourom Ardakanim sa nieslo v neformálnej atmosfére, ktorá podčiarkla snahu zástupcu tejto krajiny pokračovať v stretnutiach s novinárskou obcou v okolitých krajinách. V reštaurácii Pulitzer sa mohli novinári, ktorí prijali pozvanie, počas 90 minút spýtať na akúkoľvek otázku, ktorá ich zaujímala. Neobišli sme tak oblasti ako sú špecifiká Iránu v globálnom meradle, jeho históriu či vývoj na Ukrajine. Ako prvej sme sa ale dotkli otázky blížiacich sa predčasných volieb na území Slovenskej republiky, ktoré sú aj zo strany nášho geograficky vzdialenejšieho „suseda“ sledované. Podľa slov veľvyslanca sú každé slobodné voľby prejavom demokracie a uplatňovania práva každého jednotlivca zúčastniť sa na chode vecí verejných. Na otázku, aké predpokladá rozdelenie síl po voľbách už ale odpovedal veľmi diplomaticky, pričom zdôraznil, že toto majú v rukách samotní voliči, nie iné krajiny. Zdôraznil, že je dôležité, aby krajiny nezasahovali do vnútorných záležitostí iných krajín a poprial Slovensku svetlú budúcnosť. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa novinári pýtali, boli špecifiká Iránu ako krajiny, ktorá má určite čo ponúknuť prichádzajúcim z Európy. „Sme veľmi pohostinnou, prívetivou krajinou s milými ľuďmi, pre ktorých ste priateľmi a pri poznávaní našich prírodných, kultúrnych a historických krás. Turistický ruch je určite jednou z najvýznamnejších oblastí nášho hospodárstva.“ Zaujímavo v tejto súvislosti vyšla i odpoveď, že jedným z lákadiel pre občanov Európy je i zdravotnícky segment Iránu s dôrazom na špecializácie v oblasti estetickej medicíny, kozmetických zákrokov ako aj plastickej chirurgie. Podľa slov veľvyslanca, v ochote navštíviť Irán zohrávajú svoju úlohu i médiá, ktoré informujú o dianí v danej krajine, geopolitickom či ekonomickom vývoji. Spolupráca jednotlivých krajín buduje dobré bilaterálne vzťahy, má vplyv na rozvoj obchodu či predávanie si myšlienok. Úlohou zástupcov jednotlivých krajín je budovať cesty, ako sa vzájomne spoznať. Z pohľadu našich krajín je k tomuto kroku predurčený i aktuálny rok, ktorý je z pohľadu 30-výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou významný pre oba národy. Otvára tak možnosti spoznania sa i prostredníctvom výstav, prezentácií či cestovania. Samozrejme, nevyhli sme sa ani dianiu u našich susedov na Ukrajine. Veľvyslanectvo Iránu už v tejto súvislosti viackrát podalo vysvetlenie k údajným dodávkam zbraňových systémov Ruskej federácii, ktoré odmieta, je však kedykoľvek pripravené viesť dialóg s oboma krajinami za účelom ukončenia vojnového konfliktu. Ponuka je na stole už niekoľko mesiacov a naďalej platí. Na záver rozhovorov bolo preto zdôraznené i želanie spočívajúce v tom, že sa nejedná o jediné, ale o prvé stretnutie s novinármi zo Slovenska z pohľadu predstaviteľov Iránu.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore