Tlačové správy

Spolupráca medzi košickými univerzitami a súkromnou spoločnosťou pokračuje

Vedenie firmy INO-HUB Energy navštívilo Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) 28. septembra 2023 pri príležitosti diskusie s vedením univerzity o možnostiach ďalšej spolupráce.  

Zástupcovia INO-HUB Energy Rudolf Sihlovec, CEO a predseda predstavenstva, a Jozef Urban, podpredseda predstavenstva, sa stretli s rektorom UPJŠ prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD., prorektorkou pre vedu, výskum a agendu projektov prof. RNDr. Renátou Oriňakovou, DrSc. a prorektorom pre strategický rozvoj a investície Dr. h. c. prof. MUDr. Pavlom Jarčuškom, PhD. v priestoroch Rektorátu na Šrobárovej 2 v Košiciach.

Ako sme už informovali koncom augusta tohto roka, firma INO-HUB Energy momentálne spolupracuje s Ústavom chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (ÚCHV PF) na vývoji nového typu redoxnej prietokovej batérie formou zákazkového výskumu. Táto spolupráca bude pokračovať aj v ďalšej fáze projektu IPCEI, v rámci ktorej bude riešená priemyselná aplikácia tejto jedinečnej batérie. Spolupráca by mala byť rozšírená aj v oblasti výskumu a vývoja nových organických elektrolytov. Prediskutované bolo aj vytvorenie spoločných študijných programov s Technikou univerzitou v Košiciach (TUKE) a INO-HUB Energy a podpora priemyselných doktorátov. Súkromná spoločnosť disponuje odborným personálom, ktorý by mohol vzdelávať študentov, podieľajúcich sa na výskume novej redoxnej batérie, v pozíciách konzultantov či školiteľov.

„Spojenie výskumných kapacít UPJŠ a INO-HUB Energy je dobrým základom pre inovácie a transfer technológií z akadémie do praxe. V modernej ekonomike je takáto spolupráca veľmi dôležitá a môže byť prospešná pre celý región,“ zhodnotil potenciál spolupráce rektor UPJŠ prof. Pella.

„V súčasnosti rastie dopyt po odborníkoch v oblasti akumulátorov. V rámci spoločných študijných programov zameraných na batériové technológie bude univerzita cielene vychovávať špičkových odborníkov podľa požiadaviek firiem. Študenti budú absolvovať stáže priamo u potenciálnych zamestnávateľov a v záverečných prácach budú riešiť praktické úlohy,“ doplnila prorektorka prof. Oriňaková.

„Spolupráca UPJŠ a INO-HUB Energy vo forme výskumno-vývojových projektov už teraz priniesla veľmi sľubné výsledky, ktoré viedli k vytvoreniu praktického produktu, ktorý bude do konca roka uvedený do prevádzky a k príprave nových projektov,“ uzavrela doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z ÚCHV PF, ktorá je zodpovednou riešiteľkou spomínaných projektov.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore