Tlačové správy

Aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja mäsa a mäsových výrobkov na 44. ročníku HYGIENA ALIMENTORUM

Už 44. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM so zameraním na aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja mäsa a mäsových výrobkov sa uskutoční 15. – 17. mája 2024 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese. (Hlavný odborný program je sústredený na štvrtok 16. mája.) Vedeckú konferenciu organizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pro bezpečnosť potravín (EFSA), Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Slovenským zväzom spracovateľov mäsa a  Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied.

„Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite mäsa a mäsových výrobkov,“ hovorí odborný garant konferencie Slavomír Marcinčák, vedúci Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii budú prezentované aktuálne i dlhodobo sledované odborné témy, ale aj problematika, ktorá sa dotýka každodenného potravinového stola v našich domácnostiach. Postaral sa o to medzinárodný programový výbor konferencie, v ktorom sú aj odborníci z veterinárskych a poľnohospodárskych univerzít v poľskom Vroclave a Krakove, českom Brne, chorvátskom Záhrebe. Popri jedinej slovenskej veterinárskej univerzite v Košiciach sa na konferencii prezentujú aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, univerzity v srbskom Novom Sade, talianskej Neapolskej univerzity, univerzity v Českých Budějoviciach i zástupcovia spracovateľov a výrobcov mäsa i obchodu. Súčasťou konferencie bude aj 10. ročník súťaže o najlepší potravinársky výrobok konferencie. Témou sú najlepšie spišské párky a prihlásilo sa osem ich výrobcov.

S výsledkami úradných kontrol potravín na Slovensku sa podelí ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý. Nové trendy predaja mäsa a mäsových výrobkov u nás a v zahraničí  predstaví predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. O aktuálnej situácii v odvetví spracovania mäsa a jeho konkurencieschopnosti bude hovoriť výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai. Zaujímavý pohľad dlhoročného spracovateľa na dnešné mäso ponúkne vedec, pedagóg ale aj konateľ českej spoločnosti Steinhauser s.r.o., Ladislav Steinhauser. Nad tým, či je reformulácia mäsových výrobkov ďalšou módnou vlnou sa zamyslí Josef Kameník z Veterinárnej univerzity Brno. Spišské párky ako mäsiarsky klenot a ich 125 ročná púť predstaví Peter Turek z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Jozef Golian sa bude venovať zdravotným a environmentálnym faktorom spotreby mäsa. Úlohy odboru bezpečnosti potravín a výživy na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo vzťahu k stratégii Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín do roku 2027 sa bude venovať riaditeľku Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA Katarína Fašiangová.

Medzi ďalšími témami je aj európsky systém zaistenia bezpečnosti mäsa založený na riziku; výzvy pre systémy bezpečnosti mäsa; karpatské pasené hovädzie mäso – hovädzie mäso najvyššej kvality; nanočastice ako možná alternatíva ku konvenčným dezinfekčným prostriedkom používaným na bežné čistenie v mäsokombináte; trendy vo využití mikroorganizmov v mäsopriemysle; predlženie mikrobiálnej stability mäsa pre zrenie mäsa; analytická kontrola a monitoring v procese spracovania mäsa; zvyšovanie pohody hospodárskych zvierat pri porážke a riešenie prípadov welfare v chovoch; ochrana a welfare ošípaných počas prvej fázy pred zabíjaním na bitúnku; korenie a jeho vplyv na trvanlivosť mäsových výrobkov; humínové látky z pohľadu konceptu jedného zdravia; vplyv znižovania obsahu soli na senzorickú a mikrobiálnu kvalitu mäsových výrobkov.

Pracovný program konferencie sa začína vo štvrtok 16. mája 2024 o 9. hodine v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Radi Vám sprostredkujeme stretnutie so špičkovými odborníkmi z vedy i praxe.

Podrobné informácie https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore