Tlačové správy

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach získala grant z EHP a Nórska, rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu rakoviny

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa od septembra 2023 do septembra 2024 realizuje projekt financovaný prostredníctvom Grantov EHP (Iceland- Liechtenstein-Norway grants) a Nórska (Norway grants) – “Bilaterálne vzťahy a spoločné poznatky výskumu na univerzitách medzi Slovenskom a Islandom na tému „Genomická nestabilita a rakovina GenICa“ (Bilateral relations and common knowledge between Slovakia and Iceland research at Universities on topic “Genomic instability and cancer GenICa”). Súčasťou projektu je predovšetkým posilnenie spolupráce v oblasti štúdia genomickej nestability a rakoviny.

Na projekte, vzhľadom na spoločné úsilie v oblasti štúdia nádorov, spolupracujú s kolegami z University of Iceland pedagógovia a vedeckí pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, predovšetkým z Ústavu lekárskej biológie, Ústavu farmakológie, Združenej tkanivovej banky (vedecko-výskumné pracovisko vykonávajúce činnosti v oblasti regeneračnej medicíny).

„Vďaka nadviazaniu spolupráce v predchádzajúcich rokoch sme začali s koordináciou odborníkov, vedcov a vysokoškolských učiteľov z University of Iceland pri ďalšej spoluúčasti pri tvorbe tohto projektu. Samozrejme, sympatia, otvorenosť a ústretovosť medzi osobnosťami oboch univerzít zohrali dôležitú úlohu pri ochote spolupracovať. Ambíciou projektu je zabezpečiť výraznejšiu úroveň spolupráce medzi inštitúciami. Veď práve veda je cesta k pravde, pravda má zmysel v dobre človeka. Učí nás múdrosti, zlepšuje život a pomáha prežiť v tomto svete,“ uviedla RNDr. Martina Šemeláková, PhD., výskumníčka z Ústavu lekárskej biológie UPJŠ LF, ktorá je za projekt zodpovedná.

RNDr. Martina Šemeláková, PhD., výskumníčka z Ústavu lekárskej biológie UPJŠ LF

Úlohou iniciatívy je posilniť vzťahy prostredníctvom budovania spolupráce založenej na spoločných aktivitách, zabezpečenie výmeny skúseností, výskumných postupov a poznatkov vo vedeckej oblasti, ktoré povedú k posilneniu spoločných poznatkov medzi výskumníkmi na Slovensku a na Islande. Projekt je zameraný na vzájomné vzdelávanie študentov doktorandského štúdia, výskumníkov, učiteľov a vytváranie základne pre ďalšie partnerstvo medzi Slovenskom a Islandom. Súčasťou projektu bude posilnenie spolupráce predovšetkým v oblasti štúdia genomickej nestability a rakoviny v kontexte výskytu v populácii Slovenska a Islandu a s ohľadom na ekologické podmienky, znečistenie a životný štýl.

V týchto dňoch pripravujeme Študentskú medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa v  rámci projektu uskutoční v dňoch 19. – 21. júna 2024 vo Vysokých Tatrách, a bude  príležitosťou pre doktorandov a mladých vedcov na prezentáciu ich výskumnej činnosti. Pozvanie na vedeckú konferenciu prijali Dr. Jozef Madžo, pôsobiaci ako Director of Bioinformatics na Coriell Institute for Medical Research vo Philadelphii (USA) a Dr. Júlia Štarková z Laboratórneho centra CLIP, Kliniky detskej hematológie a onkológie II. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a FN Motol, Praha. Konferencia sa uskutoční pod záštitou dekana UPJŠ LF v Košiciach prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. a vytvorí priestor pre prezentácie doktorandov a mladých výskumníkov zo Slovenska i Islandu.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., PR manažér

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta

tel.: + 421 948 308 372; +421 55 234 3220
e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore