Tlačové správy

Stredoveký deň v rožňavskej knižnici

Gemer je známy historickými kultúrnymi pamiatkami, ktoré nesú pečať Európskeho kultúrneho dedičstva. Do zoznamu sa zapísalo osem kostolov v Malohonte a štyri na Gemeri. Prestížnu značku Európske dedičstvo udelila štyrom gotickým kostolíkom na Gemeri Európska komisia. Nominované kostolíky reprezentujú jedinečné európske hodnoty,  ktoré sú dôležitým kritériom hodnotenia pri udeľovaní značky Európske dedičstvo.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravuje pre širokú verejnosť 19.júna 2024, v rámci podujatia Závan minulosti – Stredoveký deň v knižnici, rôzne aktivity. Podujatie sa bude konať s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.

Stredoveké hry a ukážky šermu pod názvom Na nádvorí… sa začnú v záhrade knižnice vystúpením šermiarskej skupiny FORTIS. Zachráň ducha knižnice – prostredníctvom povestí budú môcť deti po prvýkrát vstúpiť do Rádu gemerských knižných rytierov. Pre stredoškolskú mládež bude pripravená prednáška Dedičstvo z minulosti. Popoludní bude na malých návštevníkov čakať Knižnica zo sedla – jazda na koni v okolí knižnice. Záujemcovia budú mať možnosť spoznať svet koní, ich vývoj, správanie a dozvedieť sa, čo všetko prináša starostlivosť o tieto zvieratá.

Hosť z Maďarska, Csaba Nagy, ukončí deň netradičným barokovým koncertom na hudobnom nástroji theorba. Ako hráč na renesančnú lutnu, vihuelu, teorbu a barokovú lutnu sa špecializuje na hudbu 16. a 17. storočia. Tóny starých majstrov zaznejú od 17:30 v spoločenskej miestnosti knižnice.

Prijmite pozvanie na výnimočný deň do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová 3 na Stredoveký deň v knižnici v stredu 19.júna 2024 so začiatkom od 10:00 hod., ktorý finančne podporil Košický samosprávny kraj. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk  E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/novinky/goticke-kostoliky-gemeri-dostali-mapu-europskeho-dedicstva.html

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore