Tlačové správy

Deregulácia nových GMO zatiaľ bez úspechu. Blokuje ju aj Slovensko.

Trnava, 3.7.2024. Rada EÚ pod vedením Belgicka neuspela v snahe o schválenie návrhu Európskej komisia na dereguláciu nových GMO, vyrobených novými genomickými technikami (NGT). Posledný plánovaný pokus Belgicka 26.6.2024 sa nakoniec neuskutočnil, keďže o návrhu sa nepodarilo presvedčiť dostatočný počet krajín. V Rade EÚ tak pokračuje patová situácia, ktorú sa nepodarilo prelomiť španielskemu a ani belgickému predsedníctvu. Štafetu predsedníctva na 6 mesiacov už prebralo Maďarsko, ktoré doteraz návrh odmietalo.

Dereguláciu nových GMO brzdí len krehká blokujúca menšina krajín vrátane Slovenska. To je na jednej strane veľmi priaznivá situácia, na druhej strane je konštatovanie, že väčšina krajín EÚ je k deregulácii žiaľ otvorená. Deregulácia spôsobí, že nové GMO plodiny sa dostanú na naše polia a taniere bez hodnotenia rizík a označovania. Občania nebudú vedieť, že jedia GMO a či sú bezpečné. Z tohto pohľadu je postoj väčšiny krajín EÚ zarážajúci, keďže idú proti svojim občanom, ktorí GMO a dereguláciu odmietajú.

Nové GMO/NGT nie sú také bezproblémové a zázračné, ako je prezentované. Spôsobujú neúmyselné zmeny DNA, ktoré môžu priniesť nebezpečné vlastnosti GMO plodinám. Francúzska vládna agentúry pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) a nemecká spolková agentúra pre ochranu prírody (BfN) odmietli svojvoľný a nevedecký argument Európskej komisie o rovnocennosti medzi kategóriou rastlín získaných NGT a konvenčnými, prirodzenými rastlinami. Tvrdia, že NGT rastliny môžu mať rizikový potenciál porovnateľný s inými technikami genetického inžinierstva, môžu zmeniť rastliny spôsobmi, ktoré presahujú rámec konvenčného šľachtenia a musia mať hodnotené riziká od prípadu k prípadu.

Peter Sudovský z Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO tvrdí: „Je veľmi riskantné deregulovať respektíve uvoľniť nové GMO zo súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, ktorá by sa mala naopak ešte sprísniť a nie zmierňovať pre nové GMO. Tento hazard so zdravím a s prírodou vyhovuje najmä GMO priemyslu, rozhodne nie občanom a prírode.“

Slovenská republika reflektuje občiansku petíciu, hromadnú pripomienku a výzvy organizácii. Odmieta dereguláciu a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sprísnilo stanovisko Slovenska k návrhu deregulácie. Pre Slovensko prospešné aktivity občanov tak majú zmysel, avšak o deregulácii nových GMO nerozhodujeme len Slovensko, ale Európsky parlament a Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo. Európsky parlament na svojom záverečnom zasadnutí žiaľ potvrdil svoju pozíciu a dereguláciu nových GMO. Obrannú líniu môže udržať Rada ministrov, kde bola doteraz dosiahnutá veľmi krehká blokujúca menšina štátov, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Stačí, keď napríklad jeden štát cúvne, návrh prejde aj Radou ministrov a nebezpečnú dereguláciu nových GMO už nemusí nič zastaviť a nevyhneme sa im.

Viac informácií na:
https://slovenskobezgmo.org/2024/05/15/ministerstvo-vyhovuje-obcanom-a-odmieta-deregulaciu-gmo/

S pozdravom
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO (www.slovenskobezgmo.org), Ing. Peter Sudovský, e-mail: info@vsetkoogmo.sk; tel: 0915 115 084

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore