Tlačové správy

Zastaví prezident SR skvelý biznis, ktorý dohodol ZMOS s Čaplovičom?

Tlačová správa OZ Nová voľba a ZOMOSu

Schválené novely zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorou sa mení a dopĺňa aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv a zákona 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výraznou mierou zasiahnu do činnosti väčšiny škôl a školských zariadení, života mnohých pedagogických zamestnancov, ale najmä rodičov a ich detí tým, že nadraďujú finančné záujmy samospráv nad záujmy detí.

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, výrazne mení spôsob financovania záujmového vzdelávania, ktorý spôsobí nielen zánik väčšiny centier voľného času, ale najmä koniec zmysluplným aktivitám detí. Po novom totiž mestá a obce budú môcť peniaze určené na voľnočasové aktivity detí použiť na čokoľvek iné a chýbajúce finančné prostriedky na záujmové činnosti tak budú vyžadovať od rodičov.

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave umožní samosprávnym krajom rozhodnúť o neotvorení prvých ročníkov vo verejných, súkromných a cirkevných školách aj napriek tomu, že škola splní všetky kritériá stanovené MŠVVaŠ SR, naproti tomu majú výnimku nedotknuteľnosti osemročné gymnáziá a tie stredné školy, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad. Schválením týchto návrhov sa začne systematické vyhladzovanie súkromných a cirkevných a aj niektorých “nepohodlných” verejných škôl a školských zariadení. Samosprávy ako zriaďovatelia vlastných škôl a školských zariadení sa dostanú do absolútne nadradeného postavenia voči neverejným zriaďovateľom a budú v rozsiahlom konflikte záujmov rozhodovať o bytí a nebytí škôl a školských zariadení, ktoré zriaďujú neverejní zriaďovatelia.

Preto OZ Nová voľba, ktoré zastupuje záujmy detí, žiakov a ich rodičov, a ktoré združuje zriaďovateľov, pedagógov a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa, ďalej ZOMOS, Nové školské odbory, ASŠŠZS a občianska iniciatíva Nie je nám to jedno, vyzývajú prezidenta SR, aby nepodpísal novelu zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ako aj novelu zákona 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že prezident SR nášmu návrhu nevyhovie a uvedené novely zákonov podpíše, sme pripravení v našej iniciatíve naďalej pokračovať a spustiť petíciu za vyhlásenie referenda, ktorého predmetom bude najmä problematika fungovania a financovania škôl a školských zariadení v SR.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore