Košice

Výsledky 16. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2010

 • Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a. s. Košice zorganizovali 16. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2010.

Odborná porota v zložení: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava – predsedníčka a členovia Mgr. Beáta Mačingová a Ing. Bohuš Bušniak sa stretli 19. 5. 2011 sa v sídle RO SSN Košice, Szakkayho č. 1, Košice na záverečnom hodnotení prác zaslaných do novinárskej súťaže. V kategórii Novinárska fotografia sa opierali sa aj o odborné stanovisko popredného slovenského fotografa Alana Hyžu z Bratislavy.

Do novinárskej súťaže sa prihlásilo 71 autorov so 136 príspevkami a fotografiami, čo je viac ako v predchádzajúcich ročníkoch. Vyššia bola i úroveň súťažných prác.

Výsledky

Kategória A – spravodajské žánre

Podkategória A1 (tlač, tlačové agentúry, internetové noviny)

1. miesto

Daniela Obšasníková z redakcie Rómsky nový list (Romano nevo ľil) za príspevky:

 • J. E. Henry Cunny: Novinári nesú zodpovednosť za to, akým smerom sa bude uberať spolunažívanie medzi ľuďmi (RNĽ 4/2010)
 • Nacionalizmus narastá alebo „Maďari za Dunaj, Rómovia… (RNĽ 9/2010)

Riešenie rómskej otázky autorka prezentovala analyticky a konštruktívne. Príspevky boli prácne na zhromažďovanie faktov a fakty, ktoré použila, boli zaujímavé, neošúchané. Fundovane bola pripravená na respondentov. V budúcnosti by však mohla ladiť texty menej jednostranne a ponúknuť širšie spektrum pohľadov.

2.miesto

Katarína Gécziová, denník Košický Korzár za články:

 • Roky na koksovni spúšťajú rakovinu (4.1.2010)
 • Budova za 1,3 milióna eur sa nevyužíva (4.12.2010)
 • Rómsky misionár: Viem, že to má zmysel (11.6.2010)

Profesionálne spracované analytické príspevky, v ktorých boli vhodne využité číselné údaje. Pri článku o rómskom misionárovi porota ocenila nevšedné spracovanie tejto problematiky s inšpiratívnymi a motivujúcimi východiskami do budúcnosti.

3. miesto

Jaroslav Vrábeľ, denník Košický Korzár za tematický seriál o majetkových kauzách Mesta Košice:

 • Košickí poslanci predali za 78-tisíc eur, mali ponuku na dvojnásobok (26.7.2010)
 • K mestskému bytu sa podozrivo dostala rodina úradníčky magistrátu (27.9.2010)
 • Mestský priestor v centre Košíc získal šéf bytového podniku (30.9.2010)

Porota ocenila závažnosť a odvahu pri výbere tém, ktorým autor venoval pozornosť. Príspevky boli čitateľsky pútavé, na škodu veci je, že na viacerých miestach skĺzol do hovorového až bulvárneho štýlu, ktorý nekorešpondoval s tak serióznymi témami.

Podkategória: A 2 (elektronické médiá – rozhlas a televízia)

1.miesto

Marek Vnenčák, TV Markíza za sériu príspevkov Tisícročná voda

 • Kežmarok a Stará Ľubovňa pod vodou (odvysielaný 4.6.2010)
 • Voda klesla, zúfalstvo zostalo (odvysielaný 5.6.2010)
 • S vodou odtekajú peniaze (odvysielaný 7.6.2010)
 • Odkázaní na pomoc (odvysielaný 7.6.2010)
 • Povodne ich spojili (odvysielaný 2.7.2010)

V seriáli bol divák pravdivo vtiahnutý do epicentra diania počas povodní. Približuje dramatické chvíle pri zachraňovaní ľudí. Sympatické je, že bol zvýraznený optimizmus ľudí, ktorí veria, že sa do svojich domov vrátia.

2.miesto

Ruslana Kurilcová, TV JOJ za príspevky:

 • Bembeľák (odvysielaný 12.1.2010)
 • Lenin a EÚ (odvysielaný 19.1.2010)
 • Mlieko (odvysielaný 20.6.2010)

Tri príspevky príťažlivou formou ukazujú, ako žijú prostí ľudia vo východoslovenských dedinách. Vidiek videný inými očami prostredníctvom príbehov sťaby „Jozefa Maka – ľudí z miliónov: dedka, ktorého okradla ľahká žena, starostu, ktorý chápe spojenie Lenina a EÚ a vtipná reportáž o mliečnom automate s dobrými tipmi ako túto službu využiť.

3. miesto

Robert Haas, Slovenská televízia (STV) za príspevok

 • Potkany v Košiciach (odvysielaný 5.10.2010)

Zaujímavé využitie termokamery, čo je v spravodajstve zriedkavé. Prekvapivé je prirovnanie, že v Košiciach žije rovnaký počet ľudí a potkanov.

Kategória B – analytické žánre

Podkategórie

B1 (tlač, tlačové agentúry, internetové noviny)

B2 (elektronické médiá – rozhlas a televízia)

Do kategórie B2 sa prihlásili len dvaja autori, a tak boli podľa štatútu súťaže podkategórie B1 a B2 spojené.

1. miesto

Jozef Jarkovský, Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko za Hokejové nebesá – reportáže z hokejového turnaja na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri zo zápasov slovenských hokejistov, ktorí skončili na 4. mieste (odvysielané vo februári 2010).

Profesionálna práca skúseného reportéra – skutočne hokejové „nebesá“, kvalitná práca s mikrofónom.

1.miesto

Vladimír Mezencev, Štefan Kúšik, Tomáš Petro za dvojstranu:

 • Nemohol mu pomôcť nikto na svete. Nahrala si osudný zápas, no nevidela ho. (15.2.2010)

Faktograficky presné a pritom ľudsky mimoriadne citlivé spracovanie návratu k 20. výročiu úmrtia hokejistu Ľ. Čajku. Výborne žánrovo stvárnená analytická dvojstrana.

2. miesto

Andrea Tomáschová, Košický Korzár za články

 • Bára Basiková: Život ma okradol o veľa ideálov (25.5.2010)
 • Moderátor Michal Ďuriš: alkohol mu takmer zničil život (30.7.2010)
 • Vyrástol v domove, dnes hrá s Lasicom či Polívkom (17.12.2010

Citlivé a úprimné sondy do života moderátora Michala Ďuriša, muzikálovej speváčky Báry Basikovej a rómskeho herca Františka Baloga. Aktuálna téma alkoholizmu a azda poučný odkaz moderátora. Na výborné otázky získala autorka od Basikovej výborné odpovede, pričom je rozhovor jazykovo, štylisticky i myšlienkovo čisto spracovaný. Živý, a pritom faktografický profil mladého herca, ktorý môže slúžiť ako príklad.

3. miesto

Ivet Fecső, Új szó za články

 • A magyány naplója (Denník samoty) – (18.2.2010)
 • Falusi fetis, sivár hétköznapokban (Dedinský fetiš pochmúrnych všedných dní) – (5.2.2010)
 • Osszetört mesevilág (Polámaný svet rozprávok) – (16.4.2010)

Kvalitne spracované divadelné recenzie, vďaka ktorým čitateľ nadobúda presvedčenie, že je priamo v hľadisku. Pútavá je tiež recenzia vernisáže, verný a osobný angažovaný pohľad na vystavené diela.

Kategória C – beletristické žánre

Podkategória C1 (ústredná tlač, krajská tlač a tlačové agentúry)

1.miesto

Róbert Bejda, Korzár – Košický večer za články:

 • Najvzácnejšie hodinky sú každé, ktoré sa mu podarilo „oživiť“ (15.1.2010)
 • Róbert Okoličány: Nie som boss! Mám čisté ruky aj svedomie (16.4.2010)
 • Svoje konanie má pred očami každý deň a bude mať do konca života (26.11.2010)

Porota oceňuje výber tipov – protagonistov reportáží. Napriek navonok senzačným témam ide o zaujímavé sondy do nekaždodenných osudov.

2. miesto

Nataša Sallaiová, redakcia Zrno za článok

 • Nie sú to dôchodcovia z billboardov (21.3.2010)

Autorka veľmi citlivo spracovala prepotrebnú tému sociálneho postavenia dôchodcov a na pozitívnom príklade ukazuje, že existujú aj adekvátne riešenia. Zvláštne ocenenie si zaslúži titulok – Nie sú to dôchodcovia z billboardov, ktorý výstižne poukázal na stav starostlivosti o dôchodcov na Slovensku.

3. miesto

Eva Potočná, Chemosvit za článok

 • Čo si to za matku? (22.12.2010)

Zaujímavý a vtipný rozhovor o literárnej prvotine, ale tiež o súkromí autorky, o motivácii k napísaniu knihy neraz problematického vzťahu matka – dcéra, ako aj o životných postojoch a literárnych plánoch.

Podkategória C 2 (elektronické médiá – rozhlas a televízia)

1. miesto

Jozef Puchala a kolektív, Slovenská televízia za Encyklopédiu slovenských obcí

Cyklus 8 príspevkov je spracovaný profesionálne. Odborný komentár je podaný ľahkou formou, najlepšie časti sú tie, kde sa tvorcovia pokúsili zobraziť text polohranými sekvenciami. Úspešná propagácia regiónu.

2. miesto

Danuša Reginová, Slovenský rozhlas, Rádio Regina za príspevky:

 • Festival pre deti a ich zvedavých rodičov – Pozvete nás ďalej? (odvysielaný 7.10.2010)
 • Starodávne remeslo zvonára – Po praslici i po meči (odvysielaný 2.10.2010)
 • Životný príbeh Ukrajinky Svetlany Martiňukovej (odvysielaný 20.1.2010)

Mimoriadne citlivý mikrofón v žánrovo, aj rozhlasovo odlišne spracovaných príspevkoch – od autentických zvukov a rozhovorov s deťmi i rodičmi, cez majstrovsky spracované remeslo zvonára až po pestrý profil Ukrajinky, ktorá si u nás našla domov.

2. miesto

Beáta Árvayová, Slovenská televízia za folklórnu hitparádu Kapura (odvysielaná na STV 5.6.2010)

Najväčším prínosom je skutočnosť, že tento cyklus je v súčasnosti jediným folklórnym programom na našich obrazovkách. Ukazuje tradičné ľudové umenie, relácia je pestrá a naplno odráža profesionálne majstrovstvo.

3. miesto

Mária Čigášová, Rádio Lumen za príspevok

 • Otcom aj mamou im bol 10-ročný brat Miško (odvysielaný 14.11.2010)

Autorka sa dobre vysporiadala s témou náhradného rodičovstva prostredníctvom emotívneho rozprávania ukrajinskej matky o starostiach s výchovou 8 detí. Príbeh je reálny a pravdivý, slúži ako vhodný príklad pomoci opusteným deťom pri vytváraní náhradnej rodiny.

3. miesto

Jana Fedorová a František Lenhard, TV Mistral Michalovce za príspevok:

 • Moje videnie sveta (odvysielaný 15.7.2010)

Atraktívna téma – profil nevidiacej sochárky – ktorá má plnú hlavu obrazov. Škoda, že technické spracovanie (strih i kamera ) zaostáva za kvalitou námetu.

3. miesto

Viktória Doričová, Televízia Zemplín za príspevok:

 • Odhalenie pamätníka obetiam holokaustu z obce Hrčeľ

Zaujímavé rozprávanie človeka, ktorý sa vrátil do obce Hrčeľ, kde mu počas holokaustu zachránili život, autorka využila v pôsobivom príspevku regionálnej televízie.

Kategória D – novinárska fotografia

1. miesto

Zdenka Tamášová, voľná novinárka

Výber 6 fotografií za rok 2010 uverejnených na www.rally-sports.k

Bravúrne momentky z automobilových pretekov, autorka vie vystihnúť okamih. Porota oceňuje aj pútavú „čitateľskú cestu“ životom automobilového pretekára Mira Baláža.

 2. miesto

Michal Frank, Prešovský Korzá

Fotografia: Prišli o chatrč – Milan Husár so synom Kevinom už nemajú strechu nad hlavou. Fotografia patrí k článku „Voda znovu vtrhla do osád. Ľudí evakuovali“ – pôsobivo zachytený dramatický moment v živote ľudí.

3. miesto: porota neudelila

E – prémia

Magdaléna Fecurková, redakcia Oceľ východu za články:

 • Rodina prišla o dva domy. To je už silná káva. Pre kohokoľvek (21.7.2010)
 • Finančná injekcia by sa im zišla ako soľ (4.8.2010)
 • Škody ešte všade nevyčíslili, roboty je viac než dosť (18.8.2010)

Verný i dramatický obrázok zo života bežných obyvateľov východoslovenského regiónu počas povodní. Autorka vystihla pozitívny rozmer drobnej pomoci ľuďom v núdzi.

Oceneným blahoželáme!

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore