Tlačové správy

Bratislava sa opäť stáva centrom rozhlasovej tvorby pre deti a mládež

V Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave 12. novembra slávnostne otvorili medzinárodný festival PRIX EX AEQUO 2012. Po dvoch rokoch sa tak hlavné mesto Slovenska opäť stáva centrom rozhlasovej tvorby pre deti a mládež.
Na 9. ročníku medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež sa zúčastňuje a svoju tvorbu v oblasti rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež konfrontuje 14 krajín s 35 rozhlasovými príspevkami. Na podujatí v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej si budú svoje skúsenosti vymieňať tvorcovia, aktívni i pridružení členovia Európskej vysielacej únie (EBU) zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny, Švédska, Veľkej Británie. Po prvý raz v histórii festivalu bude jeho súčasťou aj produkcia národného rozhlasu z Číny.
PRIX EX AEQUO je rozdelený do dvoch kategórií – rozhlasová tvorba pre deti a rozhlasová hra pre dospievajúcich/mládež. „Odposluchy súťažných titulov, ktorých poradie vyžreboval tím festivalového výboru, budú sprístupnené verejnosti v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu,“ TASR informovala PR manažérka festivalu Mária Špiriaková.
Festivalovú porotu tvoria experti, rozhlasoví pracovníci z Bulharska, Poľska, ČR, Estónska a Slovenska. „V každej kategórii sa odovzdajú dve ceny za celkové dielo a jednému zo zúčastnených umelcov za mimoriadny výkon. Okrem nich Slovenská sekcia IBBY delegovala Toňu Revajovú, ktorá udelí cenu za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela,“ doplnila.
V rámci festivalu organizuje Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v spolupráci s EBU aj medzinárodný workshop s problematikou tvorby programov pre deti a mládež. „Na festivale a workshope privítame viac ako 40 hostí zo zahraničia,“ dodala.
Festival PRIX EX AEQUO 2012 ukončí odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v piatok 16. novembra opäť v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Zdroj:TASR

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. Mailbanger

    31. augusta 2014 at 7:47

    Tɦanks ѵery nice blog!

    ңere iѕ my blog … Mailbanger

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore