Prehľad udalostí

Prehľad udalostí 3/2013

REGIONÁLNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV KOŠICE, Szakkayho 1,  040 01  Košice,  tel.  622 79 29,  0903 845 120,  kosice@ssn.sk

Prehľad  tlač. podujatí na:                         3. týždeň                                              17.1. 2013___  

 

DOPLNOK  č. 2!!!

 

PIATOK                      Mesto Košice a spoločnosť Ness DKC

18. januára   MMK, Trieda SNP 48/A, miestnosť D208

9:00                          Téma TB:

„Stiahnite si aplikáciu EHMK“ – k novej mobilnej aplikácii Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013

 

___________________________________________________________________________

 

RÔZNE

 

AKTÍVNE  STARNUTIE  A  KNIŽNICE

V dňoch 16. – 17. januára 2013, 9:00 hod., Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou celoslovenský odborný seminár pre knihovníkov a seniorov ako užívateľov knižničných služieb ako vyvrcholenie projektu „Aktívne starnutie a knižnice“. Hlavnou témou prezentácií  odborníkov a knihovníkov zo Slovenska a z Čiech bude Kniha ako inšpirácia pre seniorov a nástroj k aktívnej starobe.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

MOZARTOVE  NARODENINY – NOVOROČNÝ  KONCERT  SAV

Štvrtok 17. januára 2013 o 17:00 hod., Štátna filharmónia Košice (ŠfK), Dom umenia – novoročný koncert SAV. ŠfK pod taktovkou dirigenta  Jana Kučeru uvedie výber z tvorby W. A. Mozarta. Na klavíri hrá Pavla Reiffersová.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

OTVÁRACÍ  CEREMONIÁL  EHMK 2013

V dňoch 19. – 20. januára 2013, o 17:00 hod., Dolná brána a Štátne divadlo, Košice – oficiálny program Otváracieho ceremoniálu Košice – EHMK 2013 – po prvý krát v histórii mesta sa uskutoční slávnostné rozsvietenie Dómu sv. Alžbety. Okrem toho je pre divákov pripravené predstavenie piatich vybraných podujatí projektu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita a príbeh Dómu sv. Alžbety, ktoré budú premietané formou mappingu na Urbanovej veži. Veľká otváracia show/Grand Opening Show sa uskutoční pri Dolnej bráne v nedeľu 20. januára 2013 od 18:00 hod. do 19:30 hod.

__________________________________________________________________________

 

OZNAMY

 

12. FAŠIANGONOVINA 

Vstupenky na 12. ročník celoslovenského novinárskeho plesu Fašiangonovina, ktorý sa uskutoční v piatok 1. februára 2013 v GeS Klube v Košiciach, si môžete  zakúpiť v Kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, mailom na kosice@ssn.sk alebo rezervovať na telefónnych číslach 055/622 79 29, 0903 845 120 každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. Cena vstupného pre člena SSN je 25,- eur (rovnaká suma platí aj pre jeho partnera/ku), pre nečlena SSN je vstupné vo výške 35,- eur.  Zostáva posledných cca 30 vstupeniek…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

PODPORA  LITERÁRNEHO  FONDU

Svoju podporu na zachovanie Literárneho fondu a zároveň protest voči iniciatíve niektorých poslancov NR SR za zrušenie povinných 2% príspevkov z autorských honorárov môžete vyjadriť na webovej stránke LITFOND-u. Táto organizácia svojimi finančnými príspevkami významne podporuje činnosť našej RO SSN, napr. vo forme výhier v krajskej novinárskej súťaži, honoráru za lektorovanie, príspevku na tvorivú činnosť, daru k jubileu, sociálnej výpomoci pri nízkom dôchodku či príspevku pri úmrtí členov SSN. Jednoduchý formulár, ktorého vyplnením podporíte zachovanie LITFOND-u, nájdete na:  

http://litfond.sk/index.php/podpora/

ČLENSKÉ  SSN

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1. januáru 2013 zrušené členstvo neplatiacim členom, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo sa dá obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013. Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk), platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

 

___________________________________________________________________________

 

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore