Prehľad udalostí

Prehľad udalostí 10. týždeň 2013

UTOROK                  Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej 5. marca komory (KRK SOPK)

13:00               Hotel Dália, Löfflerova 1, Košice

Témy TB:

  1. Valné zhromaždenie KRK SOPK
  2. Prognóza očakávaného vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013
  3. Zámery v oblasti zlepšovateľského prostredia SR

Hostia TB:

Doc. Ing. Peter Mihók, Csc. – predseda SOPK a predseda Svetovej  komorovej federácie

Ing. Martin Hrivík – generálny tajomník SOPK

Ing. Vladimír Chlebo, Csc. – predseda Predstavenstva KRK SOPK

Ing. Ľudovít Korotnoky – riaditeľ KRK SOPK

___________________________________________________________________________

STREDA                  Spoločenskovedný ústav SAV a Sociol. inštitút Univerzity v Miskolci

6. marca                    Spoločenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, Košice

10:00              Témy TB:

Regionálna sociálna mapa (REGSOM – REGSZOM)

  1. Skúsenosti z kurzov rómskeho jazyka v Košickom kraji a Borsodsko  – Abovsko –   Zemplínskej župe
  2. Nové aktivity projektu

Hostia TB:

Mgr. Anna Koptová – lektorka rómskeho jazyka a riaditeľka Súkromného gymnázia

Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. – hlavná koordinátorka projektu

Mgr. Tímea Verešová, PhD. – odborná koordinátorka

Dr. Andrea Osváth – Inštitút sociológie Univerzity v Miskolci

___________________________________________________________________________ 

ŠTVRTOK                Nadácia Výskum rakoviny (NVR)

7. marca                   Dekanát Prírodovedeckej fakulty (PvF) UPJŠ – zasadačka č.332 – 10:00                          2. posch., Šrobárova 2, Košice

Témy TB:

  1. Jubilejný roky Nadácie Výskum rakoviny (založená 1993), jej činnosť, výsledky a plány
  2. Deň výskumu rakoviny – 7. marec
  3. Významné výsledky Ústavu experimentálnej onkológie SAV (ÚEO) za posledné obdobie
  4. Výsledky vedeckých prác, finančne podporených NVR

                                                   Hostia TB:

RNDr. Margita Klobušická, CSc. – prezidentka NVR

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. – riaditeľ ÚEO SAV, člen správnej rady NVR

Prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – riaditeľ Ústavu biologických   a ekologických vied PvF UPJŠ, nový člen správnej rady NVR

RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. – Ústav biologických  a ekologických vied PvF UPJŠ

RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. – Ústav biologických   a ekologických vied PvF UPJŠ

RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. – Ústav experimentálnej onkológie SAV

Kontakt:  Nadácia Výskum rakoviny

Ján Juráš, manažér    0905 716 851   jan@juras.sk              www.nvr.sk

___________________________________________________________________________

PIATOK                    Divadlo Thália Színház

8.marca                              Mojmírova 1, Košice

9:00                            Témy TB:

1. Premiéra Peter Weiss: MARAT/ SADE (14.03.2013)

2. Slávnostné odovzdanie divadla zrekonštruovaného s pomocou investičného plánu KSK

3. Otvorenie výstavy v novom mini múzeu divadelníctva

4. Festival „HATÁRTALAN Napok” v Miskolci / Miskolci Nemzeti  Színház –Národné Divadlo Miskolc

                                    Hostia TB:

                                     Mgr.art. József Czajlik – riaditeľ divadla

Mgr.art. Róbert Lakatos – hudobný vedúci divadla

Mgr.art. Miklós Forgács – dramaturg divadla

___________________________________________________________________________ 

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE: Dve katedrály

Dóm sv. Alžbety je najznámejšou katedrálou Košíc. Košice však majú – ako máloktoré mesto – ďalšie dve katedrály. Navštívime gréckokatolícku katedrálu Narodenia Panny Márie na Moyzesovej ulici a pravoslávny katedrálny chrám Zosnutia Panny Márie na ulici Československej armády pri TIP TOP-e. Pri Potulkách sa dozviete viaceré zaujímavosti z východného obradu, liturgie a symboliky, uvidíte exteriér a interiér oboch chrámov a objavíte spirituálny svet ikon.

Potulka mestom sa začne VÝNIMOČNE na rohu Moyzesovej ulice a Dominikánskeho námestia v sobotu 2. marca 2013 o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 hod. po slovensky (Milan Kolcun), o 11:00 hod. po slovensky a o 16:00 hod. po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu 3. marca 2013 sprevádza M. Kolcun o 14:00o 15:30 hod. po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 hod. po slovensky a o 16:00 hod. po maďarsky.

Turnusy o 17:00 hod. nebudú, v nedeľu nebude ani turnus o 12:00 hod.. 

(V prílohe krátke zvukové avízo)

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŽIDIA  V BOJI  A ODBOJI

Pondelok 4.marca 2013 o 10:00 hod., Centrálna požičovňa Knižnice pre mládež mesta Košice, Tajovského 9 – slávnostné otvorenie výstavy „Židia v boji a odboji“.

(Viac v TS)

AMAZING  USA

Pondelok 4. marca 2013 o 16:30 hod., Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava – vernisáž výstavy najlepšieho európskeho fotografa prírody Filipa Kuliseva pod názvomAMAZING USA“.

(Ďalšie informácie v TS)

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DO  MESTOS

Utorok 5. marec 2013 o 17:00 hod., Múzeum Vojtecha Lőfflera, Alžbetina 20, Košice – slávnostné otvorenie skupinovej výstavy s názvom: „DO MESTOS“. Výber z tvorby  výtvarníkov, ktorých spája pedagogické pôsobenie na ZUŠ na Kováčskej ulici.   

(Viac v pozvánke)

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ  – UNIKÁTNY  ŽIVOT  JASKÝŇ

Utorok 5. marca 2013, o 18:00 hod., Výmenník č. 2, Brigádnická ul., Košice –
Vedecká kaviareň na tému: „Unikátny život jaskýň“. V prednáške doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ účastníkom priblíži záhadný svet organizmov, ktoré sa ukrývajú v jaskyniach. Objavy unikátnej jaskynnej fauny na našom území z posledných rokov potvrdzujú jedinečnosť karpatskej prírody z hľadiska biodiverzity. S kolegami z pracoviska sa zaoberá štúdiom spoločenstiev pôdnych a jaskynných živočíchov. Zúčastnil sa na expedíciách do jaskýň v Mexiku, Brazílii a balkánskych krajinách.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DONSKÍ  KOZÁCI  – GALAKONCERT  KU  DŇU  VÝSKUMU  RAKOVINY

Streda 6. marca 2013, o 19:00 hod., Dom umenia, Moyzesova  66, Košice –  na Galakoncerte ku Dňu výskumu rakoviny, ktorý sa koná pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho, vystúpi Veľký zbor donských kozákov s dirigentom Ivanom Šallijevom.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÉ  DIELNE  ONKOLÓGIA

Piatok 8. marca 2013, o 11:00 hod.,  Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice – modelová Vedecká dielňa onkológia (VDO) pre novinárov a odbornú verejnosť. VDO je séria popularizačných seminárov od 4. februára (Svetový deň boja proti rakovine) do 7. marca (Deň výskumu rakoviny) na gymnáziách po celom Slovensku v rámci projektu, financovaného Nadáciou Výskum rakoviny. Počas 3. ročníka VDO 2013 navštívia vedeckí pracovníci a doktorandi Ústavu experimentálnej onkológie SAV 40 škôl v 27 mestách Slovenska a absolvujú 54 vedeckých dielní s približným počtom 1450 poslucháčov.  Každá VDO trvá dve vyučovacie hodiny a je spojená s diskusiou študentov s odborníkmi.  Tohtoročné motto VDO: Čo prezradí genetika o rakovine?

( Podrobnosti v TS)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore