Tlačové správy

Nového pápeža pozýva na Slovensko aj primátor mesta Košice

Primátor mesta Košice Richard Raši sa rozhodol doplniť pozvanie predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica pre novozvoleného pápeža Františka a poslal do Vatikánu list, v ktorom ho pozýva do Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Uvádza v ňom, že Košice privítajú najvyššieho predstaviteľa Katolíckej cirkvi s otvorenou náručou a mimoriadnou úctou počas výnimočného roka svojej bohatej histórie, v ktorej ako prvé európske mesto získali v roku 1369 vlastný erb a pred piatimi rokmi ako prvé mesto na Slovensku prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry.

„Ako primátor mesta Košice sa pripájam týmto listom k pozvaniu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý Vás pozval k nám na Slovensko pri príležitosti 1 150. výročia príchodu vierozsvestcov, svätého Cyrila a Metoda na Slovensko. Budeme šťastní, ak prijmete naše spoločné pozvanie a zavítate do našej krajiny a do nášho mesta. Súčasťou bohatého a zaujímavého programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 sú aj podujatia venované umelcovi svetového mena a významu, Gyulovi Kosicemu. Vlastným menom Fernando Fallik sa narodil v Košiciach v roku 1924. Rodičia krátko po jeho narodení emigrovali do krajiny, z ktorej pochádzate – do Argentíny. Autor použil ako svoje umelecké meno názov svojho rodného mesta a v roku 2010 mu mesto Košice udelilo titul Čestný občan mesta Košice. Gyula Kosice je jedným zo zakladateľov abstraktného nefiguratívneho umenia v Latinskej Amerike. Ako prvý na svete použil vodu a neón ako časť svojich umeleckých diel. Stal sa spoluzakladateľom hydrokinetizmu v modernom umení. Realizoval 40 individuálnych a 500 kolektívnych výstav po celom svete. Napriek vysokému veku ešte donedávna tvoril vo svojom ateliéri v Buenos Aires, ktorý mu zároveň slúži ako múzeum celoživotnej tvorby,“ napísal v liste novému pápežovi Richard Raši.

Spomenul v ňom tiež fakt, že Košice sú nielen mestom kultúry a umenia, ale aj mestom tolerancie a duchovnej blízkosti človeka k človeku. „V roku 1994 vzniklo v našom meste Ekumenické spoločenstvo.  Jeho súčasťou sú  Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Židovská náboženská obec ako jediné nekresťanské spoločenstvo je členom spoločenstva a má štatút pozorovateľa. Členovia tohto dobrovoľného spoločenstva sa pravidelne stretávajú, každý rok vykonávajú niekoľko významných bohoslužieb a realizujú množstvo prínosných aktivít. Mesto Košice v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom pripravuje napríklad tradičný Festival sakrálneho umenia. V minulom roku sa uskutočnil už 23. ročník tohto jedinečného podujatia, aké nemá na Slovensku obdobu. V odborných kruhoch mimoriadne vysoko hodnotený festival robí Košiciam už roky výborné meno,“ uviedol v liste Richard Raši.

 Referát styku s verejnosťou a médiami, Magistrát mesta Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore