Tlačové správy

Chuť a vôňa písaného slova

Mám celú škálu tém a po „nálepke“ netúžim…

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila pre širokú verejnosť 5. júna 2013 o 18:00 hod. žánrovo pestrú lahôdku prostredníctvom besedy o knihách so slovenským spisovateľom Gustávom Murínom.

Gustáv Murín, absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, odbor všeobecná biológia a cytológia, v roku 1983 získal titul doktora prírodných vied a roku 1991 kandidáta vied. Publikovať začal počas vysokoškolských štúdií články o ochrane životného prostredia, z oblasti kultúry a poviedky v denníkoch a časopisoch. Knižne debutoval roku 1989 reportážnou prózou Případ pohřbeného hřbitova. V priebehu osemdesiatych rokov to boli prvé literárne texty v časopisoch Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Romboid, Dotyky. V tom čase bol zakladateľom Klubu mladých dramatikov a Kruhu mladých autorov. V deväťdesiatych rokoch bol editorom almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy Central Europe – Now a organizátorom stretnutia v Budmericiach. Ako samostatný editor zastupoval časopis Playboy na Slovensku. Autorsky spolupracoval so Slovenským rozhlasom, prispel k televíznym reláciám.

Gustáv Murín patrí k obľúbeným slovenským spisovateľom. Napriek tomu, že jeho literárna tvorba je rozsiahla a žánrovo pestrá, v poslednom období sa zviditeľnil najmä knihami o mafii. Nápady na túto tému sa rodili počas niekoľkých rokoch. 

Spisovateľ a publicista vydal takmer 30 kníh. Romány, novely, drámy, zbierky poviedok a esejí, vedecko-popularizačnú štúdiu o biológii, úvahy o manželstve, dlhovekosti, sexe, zbierky cestovných príbehov…A čo hovorí sám autor o sebe? „Nepíšem knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že riešim nejaký problém a robím to pre ten-ktorý problém najadekvátnejšou formou. Sci-fi som písal preto, že za socíku mi nebolo veľmi vhod dať sa zaradiť do nejakých limitov. Akonáhle socrealistické hranice padli, hľadal som inú cestu. Takisto je to aj s esejami a románom“ povedal Gustáv Murín (citované zo zdroja http://www.litcentrum.sk).

A aký je obľúbený slovenský spisovateľ Gustáv Murín? Čo práve píše, aká je jeho „naj“ kniha a ako sa vlastne dostal do Rožňavy? Na tieto otázky, ako aj na mnohé iné, môžete dostať odpoveď, keď 5. júna 2013 o 18:00 hod. prídete do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave na ul. Lipová 3 a necháte sa unášať „chuťou a vôňou“ písaného slova spisovateľom Gustávom Murínom. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt :

  • www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk      
  • Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17  Fax : 058/ 788 09 10

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore