Tlačové správy

Knižnica podporí dobrovoľnícku činnosť seniorov

Stačí sa pozrieť okolo seba – v rodinách, cirkevných a kultúrnych inštitúciách, ale aj v rôznych združeniach, sú ľudia v dôchodkovom veku často tými najpevnejšími piliermi. Pracujú a pomáhajú nezištne. Navyše, na rozdiel od mladších generácií, disponujú veľkou vnútornou silou, voľným časom a vytrvalosťou. Aktívny život je pre nich tým najlepším spôsobom, ako čo najdlhšie zostať v dobrej fyzickej a psychickej kondícii a v kontakte s vonkajším svetom. Ich spoločenské aktivity sú v podstate dobrovoľníckou činnosťou, vykonávanou z vlastného presvedčenia pre iných. Aj keď sa o dobrovoľníctve seniorov rozpráva stále málo, je predpoklad jeho ďalšieho rozvoja. Predstavuje totiž spôsob, ako využiť potenciál a schopnosti starších ľudí, ktorí majú čo odovzdať iným.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou podporuje aktívnych seniorov a umožňuje im sebarealizáciu v rámci rôznych komunitných stretnutí. Seniori sa stali prirodzenou súčasťou života knižnice. Asistujú knihovníkom nielen pri prázdninových podujatiach pre deti, ale príležitostne počas celého roka. Vranovská knižnica pre generáciu starších ľudí každoročne pripravuje mnoho vzdelávacích a voľnočasových podujatí ako alternatívu pre aktívne starnutie a zmysluplné využívanie voľného času.

V tomto roku je zámerom knižnice prostredníctvom projektu Dávať je viac ako dostávať odborne pripraviť vyše tridsať seniorov ako pomocných lektorov pre voľnočasové aktivity. V ponuke sú workshopy v rámci štyroch tematických okruhov.

Umelecký workshop pod vedením lektoriek Beáty Halandovej a Ľubice Mikovej bude zameraný na zvládnutie rôznych techník tradičného a súčasného úžitkového umenia. Cieľom workshopu vedeného historikom PaedDr. Martinom Molnárom bude využitie metódy ORAL HISTORY pri spracovaní vlastných spomienok seniorov do literárnej podoby. Tréningom pamäti a precvičovaniu jemnej motoriky budú venované stretnutia s profesionálnou trénerkou pamäti Mgr. Dankou Petrufovou. Pohybový workshop s lektormi Ing. Františkom Bertom, učiteľom tanca a cvičiteľkou zumby Mgr. Adelou Mikitovou poskytne účastníkom iný pohľad    na tanec. Seniori po absolvovaní projektových aktivít budú môcť využívať získané inšpirácie a zručnosti pri záujmových činnostiach s deťmi, mládežou, ale aj s dospelými, či so svojimi rovesníkmi. Účasť v aktivitách projektu je bezplatná, počet zapojených je však obmedzený.

 Záujemcov pozýva Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou na úvodný workshop Seniori a dobrovoľníctvo dňa 25. júna (utorok) 2013 so začiatkom o 13:00 hod. v priestoroch knižnice (sídlo v Dome kultúry na 3. poschodí). Na jednotlivé aktivity je možné prihlásiť sa už vopred telefonicky na čísle 4464468, mailom na adrese dospele@vthk.sk, alebo osobne na oddelení špeciálnych služieb (internet a čitáreň). Osobná účasť na podujatí je nevyhnutná.

Tento projekt je realizovaný vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Mgr. Mária Perejdová

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore