Košice

Prehľad podujatí 32. týždeň – 2.8.2013

Cez RO SSN Košice nebolo na 32. týždeň hlásené žiadne tlačové podujatie.

___________________________________________________

INÉ

VODA V KOŠICIACH

Sobota a nedeľa 3.- 4. augusta 2013, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice Potulky mestom Košice na tému: Voda v Košiciach. Mesto by bez vody nevzniklo. Pretínali ho potoky, časom pribudli viaceré kúpele, umelecky i technicky unikátne zvládnuté fontány, kúpaliská pod otvoreným nebom i kryté, ba i ojedinelá vodná kunsthalle. Voda liečila aj ničila. Konkrétne udalosti späté s vodou vám vyrozprávame priamo na miestach, kde sa stali. V sobotu aj večerné turnusy! Kto príde na denné turnusy, dostane časopis Historická revue o Košiciach alebo košické záložky do knihy. M. Kolcun začína svoje potulky v sobotu o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 19:30 a 21:00 a v nedeľu o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00Z. Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a 20:00, po maďarsky o 16:00. B. Czimová v sobotu o 20:30 a v nedeľu o 13:00 a 14:30 po slovensky a o 16:00 po maďarsky. Dĺžka potulky: 1 hod. 15 min, koniec v Kunsthalle. Pre menšie skupiny odporúčame turnusy v sobotu o 11:00 a 20:00 (Balassa), o 20:30 (Czimová) o 12:00 (Kolcun) alebo v nedeľu o 13:00 (Czimová).

___________________________________________

KRÁSNOHORSKÉ HRADNÉ HRY

V dňoch 3. a 4. augusta 2013 (sobota a nedeľa) – Gemerské osvetové stredisko Rožňava, Obec Krásnohorské   Podhradie a OZ Tri ruže – program z kalendára Top podujatí Terra Inkognita – Krajina nespoznaná. Priamo pod hradom Krásna Hôrka, kde sa rodila história európskeho významu, sa stretnú nielen stredovekí bojovníci, ale všetci obdivovatelia dávnych dôb. Za kráľa, za vlasťmedzinárodný súboj kráľovských družín s použitím mečov, štítov, palcátov a kopijí. V rytierskom turnaji, v súbojoch, ktoré nie sú inscenované, sa stretnú najlepší bojovníci zo strednej Európy, aby si zmerali sily v rytierskom turnaji aký u nás ešte nikto nevidel. Päťčlenné tímy  rytierov v plnej zbroji, reprezentujúce Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, budú bojovať až dovtedy,  kým nezrazia k zemi posledného protivníka. Po skončení posledného kola turnaja  si zmerajú sily úplne všetci a na záver sa stretnú v boji celé armády, všetci rytieri a ich zbrojnoši. Takýto typ rytierskeho turnaja sa na Slovensku koná po prvýkrát. Počas celého víkendu budú v stredovekom stanovom mestečku atrakcie a hry pre deti aj  dospelých. V prestávkach medzi súbojmi sa predvedú sokoliari a ich silné a rýchle dravce, pôvabné orientálne tanečnice, veselí muzikanti a vznešené dámy s hradnými tancami.

___________________________________________

FEST DUPĽA alebo DOUBLE FEST     

V dňoch 9. – 11. augusta 2013 (piatok – nedeľa), Mesto Michalovce a Košický samosprávny kraj – Festival zábavy – program z kalendára Top podujatí Terra Incognita–Krajina nespoznaná. Dvojitá porcia zábavy, dvojníci známych osobností,. dupľovaná dávka občerstvenia a dobrého vína. Fest dávka všetkého. Program tvoria najmä podujatia Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám“ a Mihaľovski deski. Hlavným ťahákom bude pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov s najväčším počtom Michalov a Michael na jednom mieste a súťaž dvojníkov známych osobností, do ktorej sa môže zapojiť každý. Druhým unikátnym podujatím Double festu sú Mihaľovski deski – slovenská prehliadka divadiel hrajúcich v nárečí. Návštevníci z Košíc budú môcť využiť v sobotu 10. augusta na dopravu do Michaloviec aj historický vláčik. Pre všetkých, ktorí ním pricestujú, je pripravená špacirka po varošu  Michalovce, počas ktorej spoznajú historické pamiatky mesta a jeho okolia. 

( Viac v TS a programe)

__________________________________________

OZNAM

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kancelária SSN opäť prijíma žiadosti o vydanie medzinárodných preukazov IFJ. O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2013. Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky. Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle  elektronicky –  clenske@ssn.sk alebo poštou – Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava nasledovné údaje: meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,

– 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, pri elektronickom zaslaní vo formáte jpg (jpeg)

– e-mail adresa, telefonický kontakt

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50 € na účet SSN: 4040001102/3100, variabilný symbol 6041

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore