Spravodajstvo

V Košiciach nečakáme na zázraky, makáme

Hoci Košice sú dlhodobo hodnotené ako najaktívnejšia regionálna organizácia SSN, ani nám sa na regionálnom zhromaždení nepodarilo dosiahnuť viac ako 50-percentnú účasť registrovaných členov (prišlo len 32 členov zo 134). A tak v zmysle Štatútu RO SSN výbor rozhodol o konaní mimoriadneho regionálneho zhromaždenia. To prebehlo podľa pripraveného programu za účasti poverenej predsedníčky SSN Tamary Valkovej a podpredsedu Petra Kerlíka, ktorí výkonnosť i snahu o vyrovnané hospodárenie košickej organizácie ocenili, lebo za trojročné hodnotené obdobie tu zaznamenali vlastný príjem cca 29 000 eur. Poverená predsedníčka sa vo svojom vystúpení zaoberala nepriaznivým ekonomickým vývojom v SSN, ale i potrebou radikálne zmeniť spôsob a smerovanie činnosti. Aj preto sa pripravuje na snem úprava stanov, pričom existuje viacero variantov ako na to.

img_9530 copy

My sme to v Košiciach pochopili už dávnejšie, o čom konkrétne svedčí aj bilancia väčšiny našich aktivít, ktorá je v prílohe. Naďalej poskytujeme tlačové služby a prehľady udalostí, čím pomáhame jednak našim členom (i tým, ktorí si k nám cestu nenašli, ale informácie pri výkone povolania potrebujú), ale finančne aj našej RO, aby bolo na činnosť. Gniavi nás však povinnosť odvádzať DPH, neporiadni neplatiaci členovia, ktorí nabehnú spravidla pred cestou alebo povinnosťou akreditácie v zahraničí, kde je preukaz SSN výhodou, ako aj pomaly nemožnosť zohnať sponzora, poslabší záujem o odborné prednášky (napr. na vyhodnotenie novinárskej súťaže prídu takmer výlučne len tí, ktorí čakajú na udelenie ceny) …

V diskusii rezonoval nápad na opätovnú právnu subjektivitu RO, odznela pochvala predsedníčke SSN za sumárnu bilanciu i návrh na zriadenie komory novinárov a s ňou jasné zadefinovanie, kto novinárom vlastne je. Zazneli hlasy volajúce po nájdení spôsobu omladenia členskej základne príťažlivejšou činnosťou i napr. oslovením tvorcov v lokálnych televíziách, ale i upozornenie, že nikoho nemožno diskriminovať kvôli veku a že aj seniori sú riadnymi členmi SSN a netreba im vymedzovať kolónku v kvóte delegátov na snem. Zaujímavá bola informácia o webstránke SSN, ktorá má aktuálne 4 500-5 000 návštev za mesiac a doteraz je na nej zverejnených okolo 840 príspevkov. Žiaľ, v drvivej väčšine sú košicko-bratislavské, akoby iné regióny takmer neexistovali. Pritom zverejňovanie tlačových správ za úhradu sa ukazuje ako jeden z nových a efektívnych spôsobov príjmov.

Aj my sme si v Košiciach zvolili na ďalšie tri roky nový výbor RO (vlastne okrem jedného člena staronový) v zložení: Katarína Čižmáriková – predsedníčka, Beáta Penxová-Mačingová – podpredsedníčka, Zuzana Bobriková, Mária Čigášová, Marián Gladiš, František Rakovský (predseda Klubu seniorov), Gabriela Rerková, Rado Sušila a Dana Schwartzová. Na čele kontrolnej komisie bude Mária Paličková, jej členmi sú Viera Pakánová a Marián Hutňan.

[download id=“56″]

[download id=“57″]

(kč)

Foto: Tomáš Čižmárik

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore