Tlačové správy

V rámci kampane Od mínusu k plusu bude v Košiciach distribuovaných 80 000 DVD

Steel Aréna v Košiciach sa už o niekoľko dní naplní ľuďmi, ktorí chcú zmeniť svoj život a spoznať evanjelium. Košický zbor Apoštolskej cirkvi na Slovensku a organizácia Kristus pre všetky národy/Christ for All Nations (CfaN) v spolupráci s Evanjelickou alianciou v Košiciach pripravili na 19. októbra 2013 od 19,00 hodiny otvorené evanjelizačné stretnutie s názvom Od mínusu k plusu. V týchto dňoch vrcholí kampaň, v rámci ktorej sa môže verejnosť dozvedieť o tomto najväčšom kresťanskom podujatí svojho druhu v Košiciach po roku 1989, aj z 80 000 multimediálnych DVD.

Organizátori očakávajú niekoľko tisíc návštevníkov nielen z celého Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka a Ukrajiny. Košická Steel Aréna bude od 19:00 do 21:00 hod. pripravená prijať všetkých, ktorí chcú spoznať Ježiša Krista a jeho moc meniť životy. Evanjelizačné stretnutie Od mínusu k plusu je voľne prístupné a je určené širokej verejnosti, bez ohľadu na denomináciu či príslušnosť k  cirkevnému spoločenstvu.

Obsahom DVD, distribuovaných do poštových schránok, je biblický príbeh o stratenom synovi, ale aj výpovede ľudí, ktorí boli zázračne uzdravení. Obsahuje tiež odpovede na najčastejšie otázky, ktoré dostávajú veriaci ľudia a informuje o projekte. Kampaň Od mínusu k plusu do dnešného dňa oslovila viac než 95 miliónov domácností v dvanástich krajinách sveta. Jej organizátori približujú kresťanskú vieru aj prostredníctvom webových stránok, e-mailov, telefonických či osobných kontaktov.    

V košickej Steel Aréne sa v rovnaký deň, 19. októbra 2013 od  10:00 do 17:00 hod., uskutoční aj spoločné stretnutie kresťanov, nazvané Konferencia ohňa. Zámerom konferencie je predovšetkým motivovať, povzbudiť a pripraviť jej účastníkov k ďalšej evanjelizačnej činnosti vo svojich miestnych cirkevných zboroch. Do dnešného dňa sa na konferenciu prihlásilo viac než 3600 účastníkov zo všetkých spomínaných krajín.

Hlavným rečníkom na večernom evanjelizačnom stretnutí Od mínusu k plusu bude Daniel Kolenda, novodobý misionár a evanjelista, ktorý osem rokov pracuje po boku svetoznámeho evanjelistu Reinharda Bonnkeho. Ľuďom v rôznych končinách sveta zvestuje evanjelium Ježiša Krista.  Počas veľkých evanjelizačných kampaní v Afrike priviedol ku Kristovi niekoľko miliónov ľudí. V súčasnosti je prezidentom organizácie CfaN. Ďalším rečníkom bude Todd White, ktorý bol 22 rokov drogovo závislým ateistom. Priblíži svoj životný príbeh a dramatické stretnutie s Bohom, vďaka ktorému sa zbavil  drogovej závislosti. 

Súčasťou programu bude aj vystúpenie slovenskej hudobnej skupiny Tretí deň. Patrí medzi popredné gospelové kapely na Slovensku a na hudobnej scéne pôsobí už takmer 20 rokov. Jej členovia doposiaľ vydali 11 albumov, vyhrali niekoľko gospelových hitparád a sú častým hosťami na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí. 

„Naša aktivita je zameraná predovšetkým na evanjelizáciu Košického kraja, ale snažíme sa odovzdať naše nadšenie pre evanjelium aj ostatným kresťanom na Slovensku i v okolitých prihraničných oblastiach. Podobné podujatia organizujeme raz,  maximálne dva krát ročne v rôznych krajinách Európy. V roku 2013, keď sú Košice Európskym hlavným mestom kultúry,  bolo pre  CfaN a pre košický zbor Apoštolskej cirkvi  veľkou výzvou ponúknuť ľuďom v tejto časti Európy aj kultúru ducha. Veríme, že Európa túto službu potrebuje,“ priblížil zámery organizátorov riaditeľ pre strednú a východnú Európu CfaN-u      Břetislav Šípek. CfaN spolupracuje so všetkými kresťanskými cirkvami, ktoré veria, že Ježiš zomrel ako Spasiteľ, veria Biblii a chcú túto dobrú správu zdieľať s ľuďmi okolo seba. 

Podľa zástupcu biskupa Apoštolskej cirkvi na Slovensku a hlavného pastora cirkevného zboru v Košiciach Jána Libu, ľudia v súčasnosti potrebujú nádej a povzbudenie od Boha „Najväčšia istota v dobe neistôt je istota evanjelia. Prostredníctvom tohto podujatia chceme ľuďom predstaviť riešenie, ktoré im ponúka Boh,“ uviedol  Ján Liba. Ako podpredseda Evanjelickej aliancie v Košiciach zdôraznil naddenominačný charakter stretnutia a potvrdil podporu podujatia aj zo strany Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice. Ekumena Košice už dlhé roky vytvára bázu pre dobré vzťahy medzi všetkými miestnymi kresťanskými cirkvami a tiež Židovskou náboženskou obcou.

 Doplňujúce informácie:

Naddenominačná misijná organizácia Kristus pre všetky národy/ Christ for All Nations (CfaN) je známa najmä organizovaním jedinečných evanjelizačných kampaní v Afrike. Misijná práca CfaN je úzko spojená     s miestnymi cirkvami. Organizácia má pobočky v Nemecku, Veľkej Británii, USA, Singapure, Afrike a na ďalších miestach sveta. Konferencie ohňa usporadúva CfaN v Európe od roku 1987. V Českej republike sa veľké evanjelizačné stretnutie Od mínusu k plusu konalo v septembri 2011 v Brne.

www.cfan.cz                          www.bonnke.net

Apoštolská cirkev na Slovensku je evanjelikálna cirkev letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God, ktoré má spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami približne 584 miliónov členov. Na Slovensku je najväčší zbor tohto spoločenstva v Košiciach. 

www.ackosice.sk

Viac informácií môžu poskytnúť:

Mgr. Miroslav Tóth, pastor mládeže AC Košice

Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi v Košiciach, Bratislavská 1, Košice

e-mail: konferenciaohna@gmail.com

Břetislav Šípek, riaditeľ pre strednú a východnú Európu CfaN

Christ for all Nations (CfaN)

mobil: + 420 777 22 87 87         e-mail: bsipek@bonnke.net

www.odminusukplusu.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore