Tlačové správy

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Dňa 30. októbra 2013 sa v priestoroch Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) uskutočnilo už 9. Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP), ktoré bilancovalo uplynulé 3-ročné obdobie.

Správa o činnosti ako i ďalšie dokumenty prezentovali roky 2010-2013 ako roky stability SSTP, ktorá napriek hospodárskej kríze, dominantne sa dotýkajúca sektoru stavebníctva, zorganizovala okolo 50 odborných akcií i medzinárodného významu a umožnila takmer 10 000 odborníkom v predmetnej oblasti transfer know-how. Delegáti s potešením prijali tiež informáciu, že SSTP bola uplynulé 3 roky vždy vyhlásená za najlepšiu vedecko-technickú odbornú spoločnosť v rámci ZS VTS.

Na záver sa uskutočnili Voľby orgánov SSTP, pričom Valné zhromaždenie opätovne zvolilo za svojho predsedu Prof. Ing. Dušana PETRÁŠA, PhD. EUR ING.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore