Tlačové správy

Cesta do neznáma prinesie témy a formy „na hrane“

V Košiciach sa začal tretí ročník multikultúrneho festivalu Cesta do neznáma plného kontroverzie. V rámci neho uvidíte predstavenie, ktoré svojim nekompromisným pohľadom na starobu, neobíde ani intímnu sféru života seniorov, multimediálnu výstavu kontroverzného francúzskeho fotografa  Antoina d´Agatu, venujúcemu sa emigrantom alebo aj odvážne hudobno-tanečné predstavenie s prvkami opery, baletu a súčasného tanca. Festivalové cestovanie si môžete užiť do 15. novembra, ale výstavy ostanú sprístupnené aj po skončení podujatia.

DSC_3286_upr copy (2)

Cesta do neznáma sa umeleckou formou venuje sociálnym a komunitným témam. Bude vyvrcholením predchádzajúcich piatich cyklov, ktoré sa zaoberali tematikou utečencov, rómskej komunity, väzňov, závislých a hendikepovaných ľudí. Cieľom je podporovať aktivity, zamerané na spoluprácu umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách.

Počas štyroch dní sa budeme venovať témam – väzni, dôchodcovia, Rómovia a migranti. Program zahŕňa štyri výstavy a dve divadelné predstavenia.

Prvou výstavou, ktorú spoločne otvoríme, bude Prelínanie. Autori prinášajú svoj pohľad na prepájanie dvoch svetov, rozdelených väzenským múrom. „Okrem fotografií a sérií, ktoré vznikli počas doterajších aktivít vzdelávania, predstavíme formou projekcií aj niektoré filmy našich zahraničných partnerov a fotografie,“ hovorí Pavel Maria Smejkal zo združenia PhotoART Centrum.

Na tému seniorov sa s výstavou Von z kruhu predstaví komunitná umelkyňa Ľudmila Horňáková, ktorá pracuje so seniormi na Furči už od októbra 2012. Čaká vás aj divadelná inscenácia EDGE od Petry Tejnorovej. Je sondou do života ľudí nad 60 rokov, ktorí v rôznych rolách pôsobili v divadelnom a tanečnom prostredí. Ide o predstavenie na pomedzí fikcie a dokumentu, v ktorom chcú ľudia v zrelom veku ukázať mladým svoj nekompromisný pohľad na starobu. Na javisku preberú tabuizované témy spojené so starnutím, premenou sexuality a vnímania vlastného tela či samoty.

K téme sociálneho vylúčenia Rómov bude vo Výmenníku Štítová pristavený Karavan plný animácií, fotografií, kresieb a filmov, ktoré vytvorili mladí Rómovia počas tohto leta. Návštevníci si budú tiež môcť kúpiť pohľadnicu s motívom aktivít, ktoré títo mladí ľudia vykonávali počas workshopov.

Program zakončí v piatok výstava fotografií Odysseia francúzskeho umelca Antoina d´Agatu a vyvrcholením festivalu bude hudobno-tanečné predstavenie Equinoxe, vytvorené na motívy románov Franza Kafku „Amerika“ a „Zámok“, ktoré vzniklo v medzinárodnej divadelnej koprodukcii Slovenska, Maďarska, Francúzska a Mexika.

Cesta do neznáma – harmonogram podujatí

  • 12. 11. / Téma: Väzni

18:00 Kasárne/Kulturpark – Mestský výmenník (pavilón November)

Prelínanie (výstava fotografií)

Prelínanie je prvým predstavením spoločného projektu umeleckého vzdelávania vo väzniciach košického združenia PhotoART Centrum a prešovského Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody. Na projekte sa okrem dvanástich prihlásených odsúdených podieľajú členovia združenia – Lena Jakubčáková, Pavel Smejkal, Dávid Doroš a Karol Stollmann. Okrem fotografií, ktoré vznikli počas doterajších aktivít vzdelávania, vám formou projekcií predstavíme aj niektoré filmy zahraničných partnerov a fotografie z priebehu partnerstva Grundtvig – programu celoživotného vzdelávania. Združenie sa momentálne sústreďuje na motív prelínania dvoch svetov prostredníctvom camery obscury, dvojexpozícií, diptychov a okrem samotnej fotografickej tvorby sa venuje aj umeleckému vzdelávaniu prostredníctvom kníh, projekcií, návštev výstav, diskusií a pod.

Viac informácií nájdete na: www.photoartcentrum.net/eduartprison.html

  •  13. 11. / Téma: Seniori

17:00 Výmenník Jegorovovo

Von z kruhu (multimediálna výstava)

Výstava „Seniori von z kruhu“ je výsledkom ročnej spolupráce a bádania umelkyne Ľudmily Horňákovej, seniorov z Košíc a seniorov zo skupinky Letokruhy. Výstava odzrkadľuje aj ich spoluprácu s mladšou generáciou, ktorú zastupujú žiaci zo SOŠ Postupimská, narúša stereotypy vytvorené voči obom generáciám a prepája nové médiá s tradičnými. Seniori v spolupráci s umelkyňou pripravili pre verejnosť výstavu vzťahov, nových médií, zvuku a videa v podobe BYTU, do ktorého sú jednotlivé výsledky, akcie a diela citlivo zakomponované. Počas trvania výstavy sa môžu návštevníci zúčastniť sprievodných akcií: veveričky, čaj o piatej, portrét v domácnosti či nečakaný telefonát. Výsledky prezentované na výstave Von z kruhu poukazujú na malé kroky, ktoré seniori podstúpili, aby prešli z každodennej rutiny k životu, ktorý podporuje komunikáciu a vzťah ku komunite a verejnému priestoru.

20:00 Kasárne/Kulturpark

EDGE (tanec/divadlo)

Medzinárodná autorská inscenácia je sondou do života ľudí po päťdesiatke, ktorí v rôznych rolách pôsobili v divadelnom a tanečnom prostredí. Inscenácia je výsledkom spolupráce Petry Tejnorovej a očianskeho združenia Alt@rt. Všetkých sedem účinkujúcich, ktorých priemerný vek presahuje 60 rokov (pre porovnanie priemerný vek inscenačného tímu nedosahuje ani tridsať, pozn. aut.), patrí k významným umeleckým osobnostiam svojej doby. Hra Edge nazerá do vnútorného sveta ľudí v pokročilom veku. Minulosť a vízie do budúcnosti sú divadelne zhmotnené pomocou autentických materiálov, pohybu a filmových dokumentov. Predstavenie symbolizuje obdobie prerodu medzi aktívnym životom a zdanlivo pasívnou starobou a taktiež otvára okruh tabuizovaných tém spojených so starnutím, premenou sexuality a vnímania vlastného tela či samoty.

Viac informácií na: www.altart.cz

Vstupné: 4€/3€ dôchodcovia a študenti

Počet miest je limitovaný, rezervácie na: festival@kosice2013.sk

  • 14. 11. / Téma: Rómovia

18:00 Výmenník Štítová

Projekt Karavan (multimediálna výstava)

Päť komunitných centier v dedinách, osadách a sídliskách s (aj) rómskou komunitou, jeden karavan, dvaja výtvarníci Daniela Krajčová a Oto Hudec, štyri animačné techniky a veľa tvorivých detí. Tak by sa dal v skratke opísať projekt karavanu putujúceho po východnom Slovensku. Počas letných workshopov si mladí ľudia najmä z (ale nie len) rómskej komunity vyskúšali v okolí karavanu svoj hudobný a tanečný talent. Pred modrou plochou sa tiež naučili základom stop-motion animácie a kresbovej animácie. Karavan slúži ako pojazdné štúdio s prenosnou mobilnou tabuľou na kreslenie kriedou, rozkladacím stolom s pieskom na modelovanie a kreslenie či pohyblivými bábkami vyrobenými podľa detských kresieb. Na záver trojdňových tvorivých dielní sa v každej lokalite uskutočnilo premietanie animovaných filmov, ktorých kompilácia je súčasťou výstavy. Cieľom projektu je mapovať činnosť a skúsenosti pracovníkov komunitných centier, upriamiť pozornosť na pozitívny vplyv ich práce s deťmi a mladými ľuďmi a ukázať rozmanitosť rómskych komunít. Predovšetkým sa zameriame na mladú generáciu Rómov s umeleckým talentom a túžbou poznávať.

  • 15. 11. / Téma: Emigranti

18:00 Kasárne/Kulturpark

Odysseia (multimediálna výstava)

Spoločným projektom oboch hlavných miest kultúry 2013, Košice a Marseille-Provence, je práca Antoina d´Agatu – renomovaného a kontroverzného francúzskeho fotografa, člena Magnum Photos. Od roku 2011 sústredil Antoine svoju prácu na pozorovanie emigrantov, ktorí sa snažili utiecť do Európskej únie. Prostredníctvom textov, fotografií a videí zachytáva ich zložitý nespravodlivý osud a strastiplnú cestu, aby dal každému z nich rozmer osobného Odysea. Antoine absolvoval v Košiciach dva rezidenčné umelecké pobyty, počas ktorých sa zaujímal o situáciu migrantov na Slovensku a na Ukrajine. Táto výstava bola predstavená najprv v slávnom novootvorenom marseillskom Múzeu stredomorských kultúr MuCEM a teraz sa dostáva do košického kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark.

Vstupné: vernisáž zadarmo, potom 1€/0,70€ dôchodcovia a študenti

Viac informácií na: dagata.arte.tv

20:00 Kasárne/Kulturpark

Equinoxe (opera/balet)

Equinoxe je výsledkom dvojročného cyklu tvorivých pobytov vo Francúzsku, Mexiku, Maďarsku a na Slovensku. Ide o multidisciplinárne medzinárodné predstavenie, ktoré experimentuje s hranicami zaužívaných, u nás málo prekračovaných foriem, ako je klasický a súčasný tanec, opera, súčasná vážna hudba, divadlo, videoart a animácie. Ako námet projektu poslúžili Kafkove romány „Amerika“ a „Zámok“ a rovnako tak aj príbehy ilegálnych imigrantov odchádzajúcich dnes z Mexika do USA. Atmosféra je založená na originálnej hudobnej tvorbe Karola Beffu, ktorý získal titul Najlepšieho francúzskeho skladateľa roku 2013. Réžie sa ujal francúzsky režisér a umelecký riaditeľ organizácie Euroculture Laurent Festas. Nenechajte si ujsť toto unikátne predstavenie, ktoré malo v lete premiéru v rámci programu Marseille – Provence 2013.

Viac informácií na: www.equinoxeproject.org

Vstupné: 6€/4€ dôchodcovia a študenti

Počet miest je limitovaný, rezervácie na: festival@kosice2013.sk

koprodukcii Slovenska, Maďarska, Francúzska a Mexika.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore