Tlačové správy

Ruská kultúra v hudbe, obraze a literatúre

V rámci projektu Komorná hudba v Košiciach sa uskutoční 17. marca 2014 o 19:00 hodine ďalší koncert rezidenčného súboru Kasární/Kulturparku Quasars Ensemble.

V roku 2013 Košice navštívilo mnoho významných a medzinárodne uznávaných skladateľských osobností. Dobrou správou je, že ani počas tohto roka tomu nebude inak, pričom špecifickou črtou viacerých pozvaných hostí bude skutočnosť, že sa popri kompozícii venujú aj výtvarnému umeniu.

Koncert je venovaný výlučne ruskej kultúre – hudbe a výtvarným dielam z čias Košickej moderny II. Prvou osobnosťou, ktorá ho svojou prítomnosťou poctí, bude jeden z najplodnejších ruských skladateľov, klavirista, výtvarník, hudobný mysliteľ a profesor kompozície na VŠMU a Konzervatóriu v Bratislave Jevgenij Iršai, pôsobiaci od roku 1991 na Slovensku. V podaní Quasars Ensemble zaznie jedna z jeho najnovších komorných skladieb s názvom Before Leaving. Popritom však bude možné zoznámiť sa s jeho výtvarnými prácami, dozvedieť sa viac o jeho rozsiahlej kompozičnej tvorbe, bližšie spoznať ruské umenie, ako aj samotného umelca.

Súčasťou koncertu bude aj čítanie úryvkov z prózy autorov z obdobia ruskej avantgardy. Druhým hosťom večera bude jedna z výrazných postáv najmladšej generácie slovenskej prózy Michal Hvorecký. Spisovateľ, hudobný znalec a nadšený propagátor umenia predstaví esenciu toho najlepšieho z ruskej literárnej avantgardy. Jej hudobným pendantom bude gigantická Komorná symfónia Šostakovičovho súkmeňovca, dnes neprávom zabudnutého ruského skladateľa Gavriila Popova.

Hovorí sa, že pojem ruská duša vymysleli Nemci, aby sa nemuseli trápiť chápaním zložitých slovanských charakterov. Počas tohto večera predstavíme ruskú hudbu a literatúru, ktorá je všetko len nie klasická a konvenčná. Zaznejú strhujúce, málo známe kusy od Schnittkeho či Popova. Budem čítať silné ruské príbehy, ktorými sa autori vyrovnávali s najťažším obdobím dejín svojej krajiny. Diváci si vypočujú viaceré zakázané a škandalózne úryvky z prózy Viktora aj Venedikta, Jerofejeva či od Varlama Šalamova. Priestor dostane aj najväčší ruský démon – alkohol. Bude to večer umenia, ktoré vznikalo v extrémnych podmienkach sovietskej diktatúry, pomáhalo poraziť totalitný režim a oslavovalo ľudskú slobodu a tvorivosť,“ povedal Michal Hvorecký.

JEVGENIJ IRŠAI (1951, Leningrad) pochádza z hudobníckej rodiny. V roku 1969 skončil strednú Špeciálnu hudobnú školu pri Leningradskom konzervatóriu v roku 1975 štúdium kompozície v triede profesora V. Uspenského a v roku 1978 štúdium hry na klavíri v triede profesora P. Serebriakova na konzervatóriu vo svojom rodnom meste. Ako klavirista koncertoval v Španielsku, USA, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku atď. Do roku 1991 pôsobil ako pedagóg na Špeciálnej hudobnej škole pri Leningradskom/Petrohradskom konzervatóriu.

V rokoch 1991-93 bol korepetítorom Štátnej opery v Banskej Bystrici a pôsobil na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu ako profesor kompozície a klavíru. Od roku 1996 vyučuje na Katedre hudby Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici a od roku 2001 pôsobí aj na katedre kompozície a dirigovania VŠMU v Bratislave. Je členom Zväzu skladateľov Ruska, členom Spolku slovenských skladateľov pri SHÚ v Bratislave a čestným členom Zväzu skladateľov Ukrajiny. Autora, ktorého diela odzneli o. i. na javisku akademického Malého divadla opery a baletu v Leningrade (teraz Divadlo Modesta Musorgského), v rámci medzinárodných festivalov v Petrohrade, Krakove, Kyjeve, Prahe, Taliansku, Bulharsku, na Melos-Étos v Bratislave a v iných európskych krajinách, v Japonsku a USA, zaradil S. Vasenko do skupiny neskorého postkonzervativizmu (Sovietskaja muzyka 1990, č.2). V roku 2004 boli vydané dve autorské CD: Omni tempore, HF, Bratislava (www.hfv.sk) a Hard-Shabes, Kassák Centre for intermedia Creativity (www.k2ic.sk).

V roku 2011 Vo vydavateľstve Pavlík records vyšlo CD Schoenberg Variations a v roku 2013 CD Odnikiaľ s láskou (Pavlik records) a In the Space of Love (HF Bratislava). V roku 1997 prvýkrát organizoval medzinárodný festival súčasného umenia Hudobné salóny v Banskej Bystrici, ktorý existuje ako bienále ešte aj dnes. Od roku 1999 sa aktívne venuje výtvarnému umeniu. Používa rôzne techniky a štýly. Zúčastnil sa na 14 výstavách, medzi ktorými sú aj 4 medzinárodné a 2 samostatné.

Posledné roky stále viac a viac komponuje na objednávky popredných slovenských a zahraničných sólistov.V roku 2007 mal uspešný autorský koncert vo Viedni v RadioKulturHaus a v roku 2008 v Brahmsovej sále Wiener Musikverein. v rámci festivalu Sonic Evocation v Brne, s veľkým úspechom premiéroval svoje Shoenberg Variations pre klavír sólo a vzápätí v rámci festivalu Space v Bratislave.

Je držiteľom ocenení: Jána Levoslava Bellu za dielo Hard-Šabes, pre husle, violončelo a klavír 2000 a Dezideria Zadora (UA) za dielo Sonata del grato, pre klarinet a klavír. Je laureátom medzinárodnej zborovej súťaže Zborové laboratórium XXI. storočia za diela Kyrie a Gloria, v kategórii Zbor na latinské texty (1. cena), Sankt-Peterburg , Rusko, 2013.

MICHAL HVORECKÝ (1976) je slovenský spisovateľ a publicista. Vyštudoval estetiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Píše poviedky, romány a blogy. Jeho knihy vyšli v šiestich jazykoch. Z nemčiny prekladá prózu a divadelné hry. Preklady jeho kníh vyšli v Nemecku, Taliansku, Poľsku a Česku. Pravidelne píše publicistiku pre rôzne denníky a časopisy a internetový portál. Za svoje texty získal viacero literárnych ocenení a autorských štipendií (Museums Quartier vo Viedni, Literarisches Colloquim v Berlíne, Goetheho Inštitút v Mníchove, International Writing v USA). Žije v Bratislave.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore