Klub firemných a regionálnych médií

Stretli sme sa v Topoľčiankach

Klub firemných a regionálnych médií pri SSN sa už desiatky rokov stretáva každoročne, vždy v inom kúte Slovenska. Organizačný tím na čele s predsedníčkou klubu Monikou Nemčekovou sa tento rok aj vďaka podpore Literárneho fondu rozhodol pripraviť stretnutie v Topoľčiankach. Krásne prostredie a lákavý program prilákal na 41. ročník v dňoch 12. – 14. júna 2014 vyše tri desiatky novinárov. Tento rok sme dokonca zaznamenali medzinárodnú účasť, keďže medzi nás zavítali aj kolegovia z Čiech, Václav Fiala – predseda Združenia novinárov Plzenského a Karlovarského kraja s kolegom Janom Polívkom.

Topolčianky 2014

V malebnej obci Topoľčianky nás čakalo srdečné prijatie na obecnom úrade, kde sme sa od zástupcov vedenia obce, Romana Kazíka a Antona Segíňa, dozvedeli o bohatej histórii, súčasnosti, ale aj plánoch do budúcnosti. Samozrejme, neobišli sme ani tému vydávania miestnych novín. Topoľčianky vydávajú štvrťročne pre svojich obyvateľov noviny Naše Topoľčianky. Vedúci redaktor Roman Kazík nám priblížil zameranie, obsah a tvorbu tohto média. S podporou obce sa do každej domácnosti dostávajú noviny zadarmo.

Po spoločnej večeri na obecnom úrade naše kroky smerovali do Zámku Topoľčianky, kde sme boli ubytovaní v nádhernom prostredí. Keďže sa vidíme raz v roku, dlho do noci sme na zámockom nádvorí rozdebatovávali spoločné témy súvisiace s našou prácou.

V piatok 13. júna nás čakalo skutočne ojedinelé prekvapenie, aké sme ešte počas uplynulých 41 ročníkov nezažili. V zámockej kaplnke sme sa ráno zúčastnili na svätej omši, ktorú za nás, pracovníkov masmédií, odslúžil Anton Ižold, správca farnosti.

Po raňajkách sme absolvovali návštevu Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky, známym aj chovom lipicanov, kde nás privítal a sprevádzal riaditeľ Michal Horný. Žrebčín svojím významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Navštívili sme aj jedinečné hipologické múzeum, kde sú sústredené historicky cenné artefakty z oblasti chovu koní.

Popoludní sme sa už tešili na prehliadku Zámku Topoľčianky. Za svoju krásu, umeleckú a historickú hodnotu bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Po vzniku Československej republiky ho takmer každý rok počas svojej prezidentskej funkcie navštívil prvý prezident ČSR T. G. Masaryk. Pri jeho soche v nadživotnej veľkosti sme sa mnohí odfotili.

V oblasti Topoľčianok sa rodí hrozno príznačnej kvality. Víno vyrobené pod značkou Chateau Topoľčianky si získalo veľkú popularitu nielen doma, ale aj v zahraničí. Do sídla firmy sme zavítali v piatok podvečer. Čakala nás prehliadka výrobných priestorov v sprievode riaditeľa Karola Kríža, ale aj odborná degustácia vín, ktorú pre nás pripravil Róbert Moravčík. Na privítanie nám predviedol veľmi elegantný a zaujímavý spôsob otvárania šumivého vína šabľou, tzv. sabrage. V príjemnom prostredí sme tu mohli zorganizovať aj súťaž NOVINÁR/KA ROKA 2014, ktorú mali pod palcom už tradične tri vzácne diamanty nášho stretnutia, vysokoškolskí pedagógovia takmer nás všetkých – Andrej Tušer, Ján Sand a Jozef Vatrál. Pozvanie za člena poroty prijal aj Juraj Mesko, starosta Topoľčianok. Vyhrala Katarína Čižmáriková z Košíc, ktorá si v záverečnom testovacom „rozstrele“ s Evou Potočnou (Svit) a Jozefom Malým (Čierne Kľačany) počínala najlepšie a obhájila tak vlaňajšie prvenstvo.

Topoľčianky ponúkajú skutočne bohaté možnosti spoločenského i športového vyžitia a tak sobotu, záverečný deň stretnutia mohli novinári prežiť podľa svojho záujmu. Z prekrásneho Zámku Topoľčianky sa nám odchádzalo veľmi ťažko. Vďaka skvelému programu a výbornej atmosfére sa ďalší ročník stretnutia zapíše do našich sŕdc a spomienok veľkými písmenami.

(text a foto: vap)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore