Tlačové správy

Seniori testujú novú aplikáciu na odhalenie demencie a ďalších kognitívnych porúch

Seniori v dvadsiatich piatich zariadeniach sociálnej starostlivosti v týchto dňoch testujú novú aplikáciu na odhalenie demencie a ďalších kognitívnych porúch.

Aplikácia vyvinutá v rámci výskumného projektu má za cieľ otestovať ľudí, ktorí už majú potvrdenú diagnózu ako napríklad demencia, Alzheimerova choroba, či iná kognitívna porucha a tiež ľudí, ktorí žiadnu poruchu, či diagnózu potvrdenú nemajú, aby bolo možné porovnať získané dáta a overiť účinnosť aplikácie. Celkovo sa v rámci výskumného projektu otestuje až tisíc osôb.

Aplikácia pozostáva zo 45 hier a piatich cvičení, navrhnutých na skríning kognitívnych funkcií, pamäte, logiky, zrakového a sluchového vnímania, ako aj priestorovej orientácie. Jedinečným prvkom tejto aplikácie je sledovanie tridsiatich bodov na tvári testovaných ľudí pomocou kamery zariadenia, čo umožňuje zber dát o ich reakčnom čase, počte opakovaných chýb a ďalších kritériách. Tieto údaje následne poskytujú dôležitý vstup pre analýzu a diagnostiku možných kognitívnych porúch, ako je napríklad demencia. Výsledkom skríningu je individuálny terapeutický plán a plán korekcie, ktoré majú pomôcť udržať kvalitu života seniorov na čo najvyššej úrovni.

V posledných týždňoch sa výskumný projekt posunul do ďalšej fázy. Aplikácia nainštalovaná v  iPadoch bola distribuovaná do vybraných zariadení sociálnej starostlivosti. Jedným zo zúčastnených zariadení projektu je aj Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov na Polereckého ulici v Bratislave. „V našom zariadení žije 263 klientov v seniorskom veku. Niektorí z nich majú diagnózu demencie už potvrdenú. Klientov s ľahšími formami tejto diagnózy zapájame ako komparatívnu vzorku, ktorú projekt Eldis Socio do výskumu potrebuje. Zapájame aj našich klientov, u ktorých sa žiadna z porúch ešte neprejavuje. Spoločne sme zvedaví, ako sa zámer projektu podarí naplniť a celkovo vítame túto možnosť, kedy sa seniori nielen otestujú, ale aj dobre zabavia. Hry sú navrhnuté veľmi prístupne a päť videí s cvičeniami na základnú hybnosť tela plánujeme používať pravidelne,“ hovorí Mgr. Zuzana Bartovičová, riaditeľka zariadenia.

K pozitívnej spätnej väzbe na aplikáciu sa pridáva aj Peter Majteni, sociálny pracovník z Domova sociálnych služieb Plavecké Podhradie. „Boli sme úplne prvé zariadenie, ktoré sa do projektu Eldis Socio zapojilo. Som fanúšikom technológií a veľmi ma bavilo pomáhať vychytať chybičky pri zavádzaní aplikácie do testovania. Považujem za skvelé, že aj pre starších a zdravotne znevýhodnených ľudí sa pripravujú aktivity na báze digitalizovaných zadaní. V našom Domove sociálnych služieb do testovania zapájame viacerých našich klientov a držíme palce, aby sa projektu podarilo naplniť svoj cieľ.”

Koordinátorka projektu ELDIS SOCIO, Svetlana Sandberg zdôraznila význam spolupráce so zariadeniami sociálnej starostlivosti: „Spätná väzba zo strany zariadení, kde prebieha testovanie, je nesmierne pozitívna. Veríme, že tento projekt môže mať pozitívny vplyv na kvalitu života seniorov na Slovensku.“ Zároveň doplnila, že aj ďalšie zariadenia sociálnej starostlivosti na Slovensku, ktoré by sa chceli zapojiť do tohto inovatívneho projektu a aplikáciu testovať spoločne s klientami, majú dvere otvorené. Záujemcovia sa môžu dozvedieť viac informácií  na web stránke projektu www.eldis-socio.sk a prihlásiť sa prostredníctvom e-mailu: contact@eldis-socio.sk.

Projekt č. BIN 01_2021_003 „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)“ bol podporený v rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. ELDIS-SOCIO získal grant z Nórska v sume 1 457 009 €. Projekt je spolufinancovaný  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Kontaktné údaje:

Katarína Podracká, riaditeľka komunikácie

E-mail: katarina.podracka@tenenet.sk

Tel. č.: +421 903 181 615

 

 TENENET o.z.

TENENET je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, založené v roku 2011 v Senci. Poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých situáciách zapríčinených finančnými problémami, stratou zamestnania, sociálnou izoláciou, poruchami učenia, zneužívaním, užívaním návykových látok alebo poruchami duševného zdravia.

Koncepcia TENENET je v slovenských podmienkach unikátna, pretože spája rôzne typy podpory a poradenstva, ambulantnú a terénnu prácu s cieľom nastaviť pre klientov kvalitné a komplexné asistenčné programy.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore