Košice

Prehľad podujatí 35. týždeň – 22.08.2014

PONDELOK             Košický samosprávny kraj 25. augusta               

9:00                           Magistrát mesta Košice, trieda SNP 48, Veľká zasadačka, KE 

                                   6. Zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Z programu:

Plnenie rozpočtu KSK za 1. polrok 2014 a úprava rozpočtu v roku 2014, Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií, Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry KSK, Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s., Informatívna správa o implementácii eurofondov v KSK v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2014, Majetkové veci.

Presný program a kompletné materiály na:

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=62

_______________________________________________________________________

 UTOROK                     Miloš Ihnát – poslanec MZ Košice

26. augusta                   RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3. poschodí

10:00                             Téma TB:

Ohlásenie kandidatúry na post starostu MČ Sídlisko Ťahanovce a ďalší rozvoj sídliska

                                         Hosť TB:

Miloš Ihnát – poslanec MZ Košice a MsZ MČ Sídlisko Ťahanovce

 ___________________________________________________________________________

 UTOROK                     OZ Košické divadlo

26. augusta                   Kaviareň Cavearia Theatru (Malá scéna ŠD) Hlavná 76, Košice

14:00                             Téma TB:

                                       Prípravy 8. ročníka Festivalu divadiel strednej Európy (od 3. do 7. septembra 2014 v Košiciach)

                                       Hostia TB:

  • František Ténai – riaditeľ festivalu
  • Lenka Papugová – projektový manažér

_________________________________________________________________________

 PIATOK                       Obec Malý Horeš

29. augusta                   Malý Horeš – novootvorený Vínny dvor

14:00                             Téma TB:

Rozvoj turistickej atraktívnosti Hercegkút–Malý Horeš

Podrobnosti o programe v priloženej pozvánke

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – –

INÉ:

 DUCH  ČASU

Piatok a sobota 29. a 30. augusta 2014, Spišská Nová Ves – Duch času – Genius Temporis– Top podujatie Terra Incognita v Spišskej Novej Vsi.

Viac v priloženej TS, na plagáte s programom  + na: www.vucke.skwww.terraincognita.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PO  STOPÁCH  DARGOVSKÝCH  BOJOV

Piatok 29. augusta 2014 od 15:00 hod., areál Pamätníka víťazstva na Dargove – Po stopách dargovských bojov –  spomienkové oslavy 70. výročia SNP – premietanie filmov, prednášky, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti.

http://www.kulturaabova.sk/images/KCA/2014/Plagaty/dargov1.jpg

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore