Tlačové správy

Cykloturistiku medzi Slovenskom a Maďarskom podporili vynovenými trasami

Záverečnou konferenciou vrcholí projekt zriadenia a obnovy cezhraničných cyklotrás medzi Slovenskom a Maďarskom. V regióne Veľkého Miliča pribudlo viac ako 17 kilometrov vyznačených, zrekonštruovaných a obnovených cyklotrás.

Projekt nazvaný Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou získal podporu z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkové náklady boli 716 429 eur, nenávratný finančný príspevok prekročil 680 600 eur. Vedúcim partnerom projektu bola maďarská obec Füzér, hlavným slovenským cezhraničným partnerom Košický samosprávny kraj, ďalšími partnermi maďarská obec Hollóháza a slovenské obce Slanec a Vyšná Myšľa.

Cieľom projektu, je posilnenie vzájomných vzťahov prihraničných obcí a zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Partneri využili pôvodné cesty vedúce k spoločnej hranici a vytvorili regionálne cyklistické prepojenia prihraničných obcí.

„Medzi investičnými aktivitami boli rekonštrukcia, obnova a stabilizácia ciest, umiestnenie odpočívadiel na cyklotrasách a značenie cyklotrás,“ hovorí projektový manažér Košického samosprávneho kraja Marcel Makróczy. „Peším turistom i cykloturistom bude slúžiť 30 km vyznačených, zrekonštruovaných a obnovených cyklotrás s odpočívadlami. Dobrej orientácii pomôže nová cykloturistická mapa. „Snažili sme sa prepojiť nové trasy s existujúcimi a rozšíriť tak možnosti v regióne Veľkého Miliča. Revitalizovali sme pri tom niektoré staršie evidované trasy a prepojili aj tie, ktoré vznikli v minulosti z iných čiastkových projektov,“ uviedol Marcel Makróczy.

Z maďarskej strany je trasa vybudovaná až po hranicu, s prepojením na slovenskú stranu, takže cyklisti budú môcť voľne prechádzať z jedného štátu do druhého. Na niektorých úsekoch povrch tvorí asfaltová vrstva, na iných je spevnená pôvodná lesná cesta.

Košický samosprávny kraj a Obec Slanec Vás pozývajú na záverečnú konferenciu organizovanú k projektu „Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča  s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou“, číslo projektu HUSK/0901/2.3.1/0114, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

 

Záverečná konferencia k projektu „Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča  s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou“

 Miesto konferencie:                  Slanec (SK) – Informačné centrum

Termín konferencie:                 31. október 2014 o 10:00 hod.

PROGRAM

  •  10:00   Otvorenie konferencie, privítanie hostí

            JUDr. Daniela Szélesová, vedúca referátu riadenia a implementácie projektov           

  • 10:10   Hodnotenie realizácie projektu vedúcim partnerom projektu

            Jenő Horváth, starosta obce Füzér

  •  10:25 Hodnotenie realizácie projektu z pohľadu slovenských partnerov

           Paulína Guľášová, starostka obce Vyšná Myšľa

           Ing. Bela, starosta obce Slanec

  •  10:35 Prezentácia implementácie projektu „Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou“

            PaedDr. Mária Zolovčíková, referát riadenia a implementácie projektov

            Ing. Marcel Makróczy, projektový manažér

            Ing. Marcel Miňo, projektový manažér

  •  11:00   Perspektíva cykloturistiky a jej miesto v rozvoji cestovného ruchu, význam cykloturistiky v prihraničných regiónoch

           Ing. Nadežda Jurková, riaditeľka RRA  Šírava

  •  11:20   Diskusia
  • 11:30   Slávnostné prestrihnutie pásky
  • 13:00   Recepcia

RVSP: 

 30.10.2014 do 12,00 hod. : na  e-mail: maria.zolovcikova@vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore