Tlačové správy

Tím nezávislých kandidátov Šport do Košíc 2014 o svojich pripravovaných aktivitách

1. Prehlásenie o dobrovoľnom vzdaní sa odmeny za výkon funkcie mestského poslanca

 „Podporovať šport považujem za svoju povinnosť, robím tak už niekoľko rokov, keďže podpora športu zo strany štátu a samosprávy je nedostatočná. Za poslanca mestského zastupiteľstva nekandidujem kvôli peniazom, ale preto, že chcem niečo zmeniť,“ konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii na margo rozhodnutia členov nezávislého tímu kandidátov Šport do Košíc 2014 vzdať sa v prípade zvolenia do mestského zastupiteľstva mesačných odmien v prospech športových aktivít vodnopólista Karol Bačo, kandidát do mestského zastupiteľstva za MČ Košice-Juh.

Členovia nezávislého tímu kandidátov Šport do Košíc 2014 sa na svojom stretnutí 19. októbra 2014 dohodli na tomto prehlásení:

V prípade zvolenia sa každý člen občianskej platformy Šport do Košíc 2014 vopred a dobrovoľne vzdáva odmeny, ktorá mu bude prináležať za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. Členovia nezávislého tímu prehlasujú, že tieto finančné prostriedky budú odovzdávať na konto občianskeho združenia Vráťme deťom šport do Košíc, kde sa budú kumulovať a následne sa z nich budú financovať športové granty v jednotlivých mestských častiach Košíc.

Občianske združenie Vráťme deťom Šport do Košíc za rok svojej činnosti podporilo veľké množstvo športových akcií aj kultúrno-spoločenských akcií, talentovaných jednotlivcov aj športové tímy a podieľalo sa na výstavbe alebo revitalizácii športovísk a detských ihrísk. Táto aktivita sa stretla s veľkým ohlasom verejnosti a radi by sme v nej v nezmenenej forme pokračovali. Preto hľadáme formu financovania, ktorá by činnosť združenia urobila udržateľnou aj do budúcnosti. Popri osvedčenej spolupráci s reklamnými partnermi sme sa preto rozhodli podporiť činnosť združenia aj touto vlastnou aktivitou.

2. Hromadné darovanie krvi na Turnaji o pohár Šport do Košíc2014

Prijali sme výzvu darovať krv 2-ročnému dievčatku z Trebišovského okresu, ktoré leží s leukémiou v košickej detskej nemocnici. Rozhodli sme sa hromadne darovať krv a pomôcť tejto pacientke, ale aj iným, ktorí to potrebujú. Požiadali sme preto košickú pobočku Národnej transfúznej služby o uskutočnenie mobilného odberu na Turnaji o pohár Šport do Košíc 2014, ktorý organizujeme v nedeľu 9. novembra o 10. hodine na Postupimskej 37 v Košiciach v spolupráci s Futbalovou akadémiou Benecol Košice. Mobilného odberu sa zúčastnia viacerí zástupcovia tímu nezávislých kandidátov Šport do Košíc 2014 a členovia občianskeho združenia Vráťme deťom šport do Košíc, hovorí zakladateľ občianskeho združenia a platformy Šport do Košíc 2014 Igor Sidor.

S Futbalovou akadémiou Benecol Košice spolupracuje občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc už dlhší čas – v súčasnosti jej významne pomáha s rekonštrukciou tribúny. Nedeľňajšieho turnaja sa zúčastní 5 družstiev v kategórii 2004 a 5 družstiev v kategórii 2006. Po ňom sa súťažiaci, ale aj diváci a fanúšikovia môžu tešiť na dobrý guláš. V rámci podujatia sa uskutoční mobilný odber krvi v priestoroch futbalového ihriska. Zúčastniť sa odberu krvi prisľúbili športovci Karol Bačo a Martin Farkašovský, krv daruje aj Igor Sidor a prezident FA Benecol René Babušík. Na odbere sa očakáva účasť asi 20 športových osobností a Igor Sidor verí, že sa k nim pridajú aj niektorí diváci turnaja.

3. Riešenie problémov s parkovacími miestami v meste Košice

„Motoristi sú dlhodobo nespokojní s podmienkami parkovania v zónach plateného parkovania. Chýba bezplatné parkovanie na krátky čas a nie je zabezpečená dostatočná ochrana rezidentov kvôli chýbajúcim rezidentským zónam v širšom okolí centra, na čo obyvatelia mestskej časti Juh reagovali aj petíciou“, hovorí hádzanár Martin Farkašovský,  kandidát do mestského zastupiteľstva za MČ Košice-Juh,  ktorý na tlačovej konferencii prezentoval svoj návrh riešenia organizácie statickej dopravy v zóne plateného parkovania. Tento plán prináša vyššiu ochranu rezidentov, teda obyvateľov mestskej časti, pričom však počíta s vytvorením, resp. efektívnym využívaním priestoru pre parkovanie návštevníkov. Návrh počíta aj so zavedením bezplatného polhodinového parkovania na závorových parkoviskách, s vytvorením rezidentských parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne a so znížením cien rezidentských parkovacích kariet.

PLATFORMA ŠPORT DO KOŠÍC 2014. KTO SME?

  • Združenie nezávislých osobností, ktorí sú síce sympatizantmi strán z celej šírky politického spektra, do komunálnej politiky však idú s konkrétnymi apolitickými cieľmi – pozdvihnutie športovej úrovne mesta a košických klubov, výstavbu športovísk pre deti, mládež a dospelých.
  • Nie sme politici, sme osobnosti s víziou. Pre nás nie je vstup do politiky cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Nezávislé osobnosti sú moderným a žiadaným trendom v politike, ako protiváha politickým stranám, ktoré pozerajú v prvom rade na stranícke záujmy a strácajú kontakt s občanom.
  • Autoritou nášho tímu je Igor Sidor so skúsenosťami vo veľkej politike i mestskom zastupiteľstve. Vízia, ktorú prezentuje, je už dávno jeho životnou filozofiou, čo dokazoval ako dlhoročný prezident úspešného klubu Good Angels a súčasný predseda dozornej rady Mestského futbalového klubu (MFK) Košice. Stál pri zrode občianskeho združenia Zober loptu nie drogy a je autorom projektu prvej Súkromnej športovej materskej školy na Slovensku. Založil Občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc, ktoré je voľným združením osobností športu z východoslovenskej metropoly, ktorí sa rozhodli podporovať mladé športové talenty v meste Košice. Medzi základné činnosti OZ patrí organizovanie športových aktivít, podpora existujúcich športových aktivít so zameraním hlavne na mládež, vytváranie vhodných materiálnych a tréningových podmienok pre mladé športové talenty, budovanie, prevádzkovanie a udržiavanie telovýchovných zariadení.

 

ZÁKLADNÝ PROGRAM TÍMU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV ŠPORT DO KOŠÍC 2014
1. Vypracovať novú koncepciu rozvoja športu mesta Košíc (posledná je z roku 2007).

2 Zvýšiť podiel podpory mesta do mládežníckeho a rekreačného športu, ktorý je momentálne 0,4% (0,6 mil. EUR) z celkového rozpočtu mesta Košice (170 mil. EUR), na 1% (1,7mil. EUR) do roku 2018. Navýšenie by sa malo uskutočňovať tempom cca o 0,15% (250.000 EUR) ročne na mládežnícky a rekreačný šport do roku 2018.

3. Prehodnotiť formy prenájmov športových objektov v správe mesta pre športové kluby, ktoré reprezentujú mesto Košice a pripraviť všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoré by to upravilo.

4. Vybudovať v Košiciach Centrum loptových hier, ako aj ďalšie športoviská v jednotlivých mestských častiach.Správať sa zodpovedne pri prerokovávaní ostatných tém v mestskom zastupiteľstve a stať sa rozhodujúcim hlasom, ktorý sa vždy prikloní na stranu správnej veci bez politických vplyvov.

5. V prípade zvolenia sa každý člen Šport do Košíc 2014 dobrovoľne vzdá odmeny za výkon funkcie mestského poslanca v prospech grantov na podporu športu v jednotlivých mestských častiach Košíc.

Viac info na webe www.sportdokosic2014.sk , alebo kontaktujte manažérku volebného tímu.   

Kontakt: Miroslava Frankovská, Mobil: 0910 362 678, Email: info@sportdokosic2014.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore