Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň – 12.12.2014

PONDELOK             Košický samosprávny kraj

15. decembra Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Veľká zasadačka

9:00                            8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu: Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK, Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra KSK, Návrh rozpočtu KSK na roky 2015 – 2017, Zásady hospodárenia s majetkom KSK, Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam, Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v KSK z ROP, Návrh na vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia, Majetkové veci…

Celý program a kompletné materiály: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=64

___________________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ BRLOH

Sobota 13. decembra 2014 o 14:00 hod., Výmenník SPOTs, Ulica obrody, Košice – Vedecký brloh na tému: „Chémia pod stromček“ – prednáša RNDr. Anna Uhrinová, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Posledný tohtoročný Vedecký brloh bude trochu iný. Na deti čakajú zábavné a efektné vianočné chemické pokusy, medzi ktorými nebudú chýbať ani  obľúbené sopky a výroba kúsku zlata a striebra. Okrem toho je pripravený aj Vianočný vedecký kvíz  s cenami  nielen pre víťazov.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ KAVIAREŇ

Utorok, 16. decembra 2014 o 18:00 hod. Výmenník SPOTs, Ulica obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému: „Letecká zdravotnícka záchranná služba – úlohu leteckej záchrannej služby priblíži MUDr. Ladislav Šimák, ktorý stál pri jej zrode a ktorá predstavuje väčšiu šancu na prežitie pre ťažko chorých a ranených. Len v minulom roku vzlietli červeno-biele vrtuľníky VZZS ATE na pomoc pacientom 1 322-krát. Záchranárske tímy lietajú pomáhať zraneným priamo do terénu. „Lietajúce sanitky“ sa využívajú aj na prevoz vážnych prípadov do vyššie špecializovaných zdravotníckych zariadení. Posádky v zložení pilot, lekár a záchranár sú v pohotovosti 24 hodín denne, požiadavky na zásah prijímajú v siedmich strediskách na Slovensku: Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore