Tlačové správy

Nevyšetrený policajný zásah v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou

V Bratislave, dňa 16.2.2015

Dňa 20.1.2015 uplynul jeden rok od vydania uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci policajného zásahu v rómskej osade Budulovská v Moldave na Bodvou. To nasledovalo potom, čo všetky trestné stíhania, ktoré zahájila polícia voči obyvateľom z Budulovskej, boli ukončené. V jednom prípade boli konštatované závažné pochybenia vyšetrovateľa a prokurátorov a v súčasnosti prebieha konanie o náhradu škody spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Do dnešného dňa však nie je postup približne 60 členov policajného zboru, ktorí spôsobili obyvateľom Budulovskej škody na zdraví a majetku, jasne zdôvodnený a prešetrený. Trestné oznámenie, ktoré na zasahujúcich policajtov podali aktivisti sa za neobjasnených okolností stratilo na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ doposiaľ nevzniesol žiadne obvinenie voči konkrétnej osobe napriek tomu, že bolo vykonaných už množstvo úkonov a vypočutých vyše 50 svedkov – poškodených, ktorí boli priamo alebo nepriamo zásahom dotknutí. Naopak, najnovšie boli nariadené odborné psychologické vyšetrenia viacerých poškodených, čo navádza dojem, že vyšetrovanie sa zameriava skôr na spochybňovanie svedeckých výpovedí ako na odhalenie trestného činu a potrestanie páchateľov.

Na spornosť zásahu v Moldave poukázali viaceré medzinárodné organizácie (medzi inými Úrad vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR), Rada Európy (CoE), Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE), Európske Fórum Rómov a Travellerov (ERTF)) a verejná ochrankyňa práv v svojej správe, ktorú predložila už v lete 2013 NR SR. Národná rada sa správou odmietla zaoberať a predstavitelia vlády SR deklaratívne vyjadrili podporu zasahujúcim policajtom, bez ohľadu na prebiehajúce vyšetrovanie. Podpísané organizácie a právni zástupcovia poškodených majú podozrenie, že kompetentné orgány nekonajú riadne v súlade so zákonom a na prelome rokov 2014-2015 preto podali podnety Verejnej ochrankyni práv a na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky na preskúmanie postupu prokurátora.

Toto vyhlásenie poskytujú:

EQUITY o.z.

Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka

Európske centrum pre práva Rómov (ERRC)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore