Tlačové správy

FÓRUM PRE VEREJNÉ OTÁZKY PONÚKA ALTERNATÍVU K VLÁDNEJ STRATÉGII ĽUDSKÝCH PRÁV

V stredu, 18. februára 2015 je na  programe vlády schválenie návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Fórum pre verejné otázky upozorňovalo počas jej prípravy na vážne riziká a nedostatky. Teraz ponúka alternatívu.

Do pripomienkovania stratégie sa od roku 2013 zapojili stovky  jednotlivcov a organizácií. Fórum pre verejné otázky (FVO) opakovane upozorňovalo, že tento dokument podporuje nástroje na šírenie rodovej ideológie a na rozširovanie nadštandardných práv pre osoby s homosexuálnymi sklonmi. „Dokumenty, tak ako sú pripravené nie sú vhodné na rokovanie vlády. Majú veľa obsahových a formálnych nedostatkov,“ konštatoval súčasný podpredseda FVO, právnik Martin Dilong  ešte v júni 2014. Odvtedy sa nič podstatné nezmenilo. FVO už októbri 2013 v liste, ktorý adresovalo ministrovi zahraničia pomenovalo spôsob, ako dospieť v dialógu ku dokumentu, v oblasti ľudských práv, ktorý by spájal, a nie rozdeľoval slovenskú spoločnosť. Žiaľ,  minister tento apel prehliadol. Stratégii chýba spoločenský konsenzus na to, aby mohla byť skutočným prínosom pre úroveň ľudských práv na Slovensku.

FVO však nechce ostať len pri kritike. Ponúka východisko aj v dobe krátko pred schválením vládnej stratégie. Vďaka práci viacerých odborníkov ponúka dokument Ľudské práva pre všetkých. Tento dokument bol zaslaný všetkým ministrom a predsedovi vlády SR ešte v decembri minulého roka. (Je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.fvo.sk).

Odborníci, ktorí do dokumentu Ľudské práva pre všetkých prispeli sú presvedčení, že ľudia na Slovensku dnes potrebujú najmä vhodné riešenia v sociálnej a ekonomickej oblasti. Nezamestnanosť a chudoba ohrozujú viaceré regióny a rodiny na Slovensku.  Ponúkajú v ňom možnosti ako aktívne riešiť viaceré problémy, ktoré bezprostredne súvisia s ľudskými právami na Slovensku.

Veríme, že dokument Ľudské práva pre všetkých omnoho lepšie odráža problémy, s ktorými sa stretávajú občania Slovenskej republiky. Budeme radi, ak uvedený dokument poslúži slovenským verejným autoritám – bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Ak bude inšpirovať slovenskú odbornú a laickú verejnosť, osobitne rodičov, aby sme spoločne posunuli spoločnosť na Slovensku k stavu, keď bude viac priateľská, férová a otvorená voči človeku.

Za Fórum pre verejné otázky, o.z.

Michal Makovník, predseda
0902 820 197

Pre viac informácií o dokumente Ľudské práva pre všetkých:

Martin Dilong, podpredseda FVO

telefón: 0948 73 10 77

V Bratislave 17. 2. 2015

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore