Košice

Prehľad podujatí 9. týždeň – 20.02.2015

PONDELOK             Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ)

23. februára            RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

13:00                         Téma TB:

Poplatky, úplatky, platby, platy v zdravotníctve

 Hostia TB:

  • MUDr. Andrej Janco  – prezident SLÚŠ
  • MUDr. Alena Jancová – hlavná koordinátorka pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami

___________________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 24. februára 2015 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs č. 1, Ulica obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému: Kráčajúce molekuly. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach  bude rozprávať o základných stavebných prvkoch, z ktorých sa skladá naše telo – o proteínoch, ktoré plnia mnohé životne dôležité funkcie v bunkách. Súčasné vedecké poznatky poukazujú na to, že proteíny pravdepodobne stoja aj pri vzniku mnohých závažných ochorení, ako sú napr. Alzheimerova a Parkinsonova choroba, ale aj cukrovka typu II.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NÁVŠTEVA  U  MAJSTROV  ZLIEVAROV

Streda 25. februára 2015 o 10:00 hod., Východoslovenské múzeum – Galéria bašta – Hrnčiarska 7, Košice – Návšteva u majstrov zlievarov“ – sprievodné podujatie k výstave Hrejivé krásavice náučnou formou ukáže princíp odlievania menších častí odliatkov pomocou sadry, vosku, alebo cínu do vopred pripravených foriem. Pre deti budú prichystané aj zaujímavé tvorivé dielne.

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU – 20. ROČNÍK

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú jubilejný 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014. Termín uzávierky prihlášok je 31. marec 2015

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore