Aktuality

Výsledky 17. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2011

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave 

Zápisnica zo zasadnutia poroty 17. ročníka autorskej  súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2011

V dňoch 30. a 31. 05. 2012 sa v sídle RO SSN Košice, Szakkayho č. 1, Košice zišla na záverečnom hodnotení prác zaslaných do novinárskej súťaže odborná porota  v zložení:

Peter Kubínyi, predseda Slovenského syndikátu novinárov Bratislava – predseda poroty

Mgr. Beáta Penxová–Mačingová – členka poroty

PhDr. Marián Gladiš – člen poroty

Do 17. ročníka súťaže sa prihlásilo 65 autorov so  210. príspevkami a fotografiami. Počet autorov je síce o niečo nižší, ako v predchádzajúcich ročníkoch, ale naopak – takmer o tretinu viac ako po minulé roky stúpol počet prihlásených prác.

V zmysle Štatútu novinárskej súťaže boli v súťaži schválené kategórie:

A – spravodajstvo  (riport, správa, spravodajský rozhovor)

Podkategórie:

A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

B – analytické žánre (komentár, analýza, publicistické interview, recenzia…)

Podkategórie:

B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

C – beletristické žánre   (reportáž, fejtón, esej, besednica, causerie, glosa, črta…)

Podkategórie:

C1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

D – novinárska fotografia

E – prémia – vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a čo najživšie odzrkadlí pozitívny obraz života bežných obyvateľov východoslovenského regiónu. Žáner nie je vymedzený, vítané sú predovšetkým reportáže a riporty.

 

Kategória A – spravodajstvo  (riport, správa, spravodajský rozhovor)

Podkategória A1  (tlač, tlačové agentúry, internetové noviny)

1. miesto: Miroslav  SAMBOR    denník Korzár za príspevky:

„Radičová tvrdí, že Myšľanom pomohla, ako sa dalo“

„V Košiciach idú opäť rušiť 4-zástavkové lístky“

„Rodičia nevinia personál z úmrtia dcéry, chýbala im však dobrá vôľa“

Porota ocenila koncepčne premyslený zámer autora zužitkovať všetky danosti spravodajského žánru pri spracovaní občianskych tém, ktorým sa venoval z viacerých uhlov pohľadu. Navyše – nepracoval s domnienkami, ale ponúkol čitateľovi jednoznačné a presvedčivé argumenty. V treťom – azda najcitlivejšom príspevku – dokázal autor priblížiť rodinnú tragédiu (úmrtie ťažko postihnutej dcéry) bez falošného pátosu a sentimentality.

2. miesto Marián  KIZEK    denník Korzár za príspevok:

„Dostal by päťku z diktátu“

Autor originálne spracoval zaujímavý námet, ktorý sa mu takpovediac sám ponúkol prostredníctvom e-mailu s mnohými, priam školáckymi pravopisnými chybami. Dobre spracovaný príspevok, ktorý umožnil čitateľovi urobiť si – mierne povedané – nie práve najlichotivejší obraz o šéfovi Krajského školského úradu v Košiciach. Vtipné, objavné, veľavravné.

3. miesto Jaroslav  VRÁBEĽ  denník Korzár  za príspevky:

„Učiteľky v škôlke: Jedna pila, druhá bila“

„Ozvala sa voči čiernym pasažierom, riešili ju pre rasizmus“

Všetky tri príspevky právom znesú označenie „občianske spravodajstvo“. Aj v prípade tohto autora platí konštatovanie, že priam vzorovo naplnil atribúty štatútu súťaže – najmä objavnosť tém, o ktorých iné médiá mlčia. Témy spracoval kvalitne, podal ich pútavo a po štylistickej stránke na veľmi dobrej úrovni. Porota oceňuje tiež autorov cit pre prácu s titulkami.

3. miesto Michal  FRANK    Prešovský Korzár za príspevok:

„Sedem divov Prešova“ – séria článkov s fotografiami

V cykle fotoriportov, ktoré sú stále veľmi málo využívaným žánrom v slovenských médiách, vystihol autor „genius loci“ Prešova. Ponúkol presvedčivé dôkazy o nedostatočnom záujme tamojšej samosprávy zlepšiť život v centre Šariša a jeho imidž. V príspevkoch sa ako   pokrivenom zrkadle odrážajú megalomanské, nikdy nezrealizované zámery úradníkov. Aj v ďalších článkoch: „Warholovi Židia: PSK chcel dať milión, vlani stáli 40-tisíc eur“ a „Župa kúpi halu od firmy, v ktorej má podiel Chudík“ ide o investigatívne spravodajstvo, spracované z viacerých uhlov a zdrojov. Autor odhalil kauzy a venoval sa im v sérii ďalších článkov, ktoré napokon inšpirovali aj iných autorov a médiá.


Podkategória: A 2   (elektronické médiá – rozhlas a televízia)

1. miesto Marek  VNENČÁK     TV Markíza za príspevky:

„Angličtina na železnici v Tatrách“

„Nové chrámy konzumu“     

Porota ocenila veľmi dobrý výber tém a profesionálne majstrovstvo pri ich spracovaní. Ocenenie si zaslúži neošúchaný nápad presvedčiť sa na vlastnej koži, aké služby ponúkame zahraničným turistom v našich najmenších veľhorách na svete. Zo série spravodajských pohľadov na bežný život pod Tatrami je citeľná autorova dobrá znalosť reálií regiónu a cit pre mieru pri zobrazovaní problémov ľudí, ktorí v ňom žijú.

2. miesto – porota neudelila3. miesto Leopold HENZÉLY RTVS – štúdio Košice, Centrum pre národnostné vysielanie – za príspevok: „Legenda o sv. Ladislavovi“ –  relácia Kvarteto

Autor spolu s citlivou kamerou priblížil z etnografického a historického pohľadu jedno z najzaujímavejších miest nášho regiónu – obec Debraď, ktoré je verejnosti stále pomerne málo známe. V tejto lokalite sa nachádzajú pozostatky kostola, ktorý bol postavený  na mieste, kde kráľ Ladislav I. vykonal zázrak. Výborná, objavná téma, stvárnená s profesionálnym majstrovstvom.

3. miesto Tatiana GODOROVÁ  RTVS – štúdio Košice, Tím spravodajstva a publicistiky – za príspevky:

„Košické fontány“ – relácia Slovensko v obrazoch

„Vianoce v Betliari“ – relácia Slovensko v obrazoch

Z takpovediac malých tém dokázala autorka vytvoriť „veľké“ príspevky. V riporte o košických fontánach porota ocenila, že kamera zablúdila aj do riadiaceho velína hrajúcej fontány a ponúkla divákom pohľad, ktorý sa bežnému Košičanovi či turistovi nikdy nenaskytne. Návšteva múzejnej expozície v Betliari inšpirovala autorku k tomu, aby priblížila Vianoce prostredníctvom netradičného pohľadu na to, ako najkrajšie sviatky v roku prežívali niekdajší majitelia Kaštieľa v Betliari.

 

Kategória B – analytické žánre (komentár, analýza, publicistické interview, recenzia…)

Podkategória  B1  (tlač, tlačové agentúry, internetové noviny)

1. miesto – porota neudelila

2. miesto – porota neudelila

3. miesto Milan GREJTÁK   časopis Šarm za príspevok:

„Keď nastúpi amok“

Porota ocenila analytický prístup autora k téme prevýchovy problematických chovankýň reedukačného centra v Spišskom Hrhove. Spracoval tému, ktorá, žiaľ, zostáva aj v súčasnosti veľkým celospoločenským tabu a ktorá by si rozhodne zaslúžila viac pozornosti náš všetkých, novinárov v prvom rade.

3. miesto Vladimír MEZENCEV  Košický večer Korzár  za príspevok:

„Kedysi nosili medaily na kilá, dnes nemajú ani kde trénovať“

Autor preukázal zanietenie pre tému i znalosť problematiky vodáckeho športu, ktorá sa však ani dnes neteší primeranej pozornosti športových novinárov – a to aj napriek tomu, že má na svojom konte vynikajúce výsledky a ponúka viacero zaujímavých súvislostí, hodných spracovania.

 

Podkategória B2:  (elektronické médiá – rozhlas a televízia)

1. miesto: Ladislava ŠUSTOVÁ       RTVS – štúdio Košice

„Príbeh o ľudskej malosti“

„Oklamaná dcéra“ – relácia Reportéri

„Sprivatizovaní nájomníci“ – relácia Reportéri

Občianska publicistika,  spracovaná veľmi kvalitne. Autorka s profesionálnym nasadením využila všetky dostupné fakty a argumenty, pričom sledovala problémy v ich kauzálnom vývoji – od samého začiatku až do konca. Porota ocenila tiež výbornú prácu s titulkami, profesionálny fortieľ a autorský zámer dať slovo všetkým zúčastneným stranám.

2. miesto – porota neudelila

3. miesto Silvia KOŠŤOVÁ  RTVS – štúdio Košice, Tím spravodajstva a publicistiky – za príspevky:

„Dojčenie“ – relácia Fokus zdravie

„Akné“ – relácia Fokus zdravie Oba materiály spracované dobre na profesionálnej úrovni.

„Objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť a presnosť pri spracovaní“ – tak znie litera Štatútu súťaže, ktorú sa autorke podarilo naplniť naozaj presvedčivo a dôsledne – navyše s  profesionálnym majstrovstvom.

3. miesto Viera Viera PAKÁNOVÁ     Televízia Mistral, Michalovce za štúdiovú besedu:

Spomienky na 17. november 1989“

V besede sa autorka venovala Novembru ´89 z netradičného zorného uhla. Teda nie prostredníctvom tradičných a často „klišé“ výpovedí chronicky známych protagonistov týchto udalostí, ale z výsostne regionálneho hľadiska. Besedu s osobnosťami z michalovského regiónu viedla so znalosťou problematiky a ponúkla divákom nesprofanovaný pohľad na túto časť našich dejín.

 

Kategória C – beletristické žánre (reportáž, fejtón, esej, besednica, causerie, glosa, črta…)

Podkategória C1  tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

1. miesto – porota neudelila 

2. miesto Roman ROKYTKA  Košický Korzár za príspevok:

„Keď prechádzajú údolím smrti, zvýšia ostražitosť na 200%“

Porota ocenila citlivý prístup autora k spracovaniu chúlostivej témy – lebo samovraždy skokom pod vlak takou témou nepochybne sú. Cennými sú najmä civilné, neštylizované  výpovede priamych účastníkov – rušňovodičov, ktorých takáto udalosť poznačí spravidla na celý život.

2. miesto Natália NOVOTNÁ    časopis Život za príspevok

„Vrátia sa zázraky ?“

„Bodol kamaráta!“

Aj táto autorka sa venovala  – obrazne povedané – miestu zázrakov, teda pútnickému miestu v obci Debraď. Netradične a dobre spracovaná tradičná téma. Autorka okrem využitia faktov a  výpovedí mnohých pamätníkov – očitých svedkov zjavení spred vyše polstoročia hľadá súvislosti, aj historické. Profesionálne majstrovstvo.

 3. miesto Milan KOLCUN voľný novinár  (pre Košický večer Korzár) za príspevky:

„Gyula si vraj pamätal iba jedno slovo“

„Všetky chrliče vody majú podobu zvierat, iba jeden škaredej ženy“

Pútavé a čitateľsky príťažlivé návraty do dávnej histórie Košíc, v ktorých je citeľné zanietenie autora pre tieto témy. Aj prostredníctvom svojrázneho humoru sa autor usiloval presvedčiť čitateľa, že práve táto časť Slovenska je pupkom vesmíru. Zrejme právom, lebo napríklad vedeli ste o tom, že kedysi dávno žil človek s menom Gyula Košice?

Podkategória C 2  -elektronické médiá – rozhlas a televízia

1. miesto Ľuba KOĽOVÁ     RTVS – štúdio Košice, Centrum pre národnostné vysielanie – za príspevok:

„Pieseň pre mamu“

Citlivo, no bez pátosu spracovaný príbeh gitaristu svetového mena Štefana Raka z Prahy, ktorý hľadá svoje rodinné väzby a korene na Ukrajine. Autorka svojim profesionálnym majstrom vysoko prekročila regionálny záber. Ide zároveň o priam učebnicovú ukážku, ako pracovať s faktami. Z nich vytvorila príbeh, ktorý sa začal odvíjať v Košiciach, pokračoval návratom do vojnovej Dukly, no – obrazne povedané – listoval aj v archívoch troch krajín. Nehovoriac o tom, že košický televízny štáb  pripravoval tento ojedinelý dokument neuveriteľných 5 rokov, čo je dnes skutočne vzácnosť.

2. miesto Jozef  PUCHALA  RTVS – štúdio Košice, Centrum pre národnostné vysielanie – za príspevok:

„Nakrútil Brežneva s Dubčekom“ – relácia Kvarteto

Autorovi sa podarilo majstrovsky stvárniť portrét známeho kameramana a režiséra Ladislava Šidelského – človeka, ktorý sa díva na svet prostredníctvom oka televíznej kamery už vyše polstoročie. Bol teda pochopiteľne aj pritom, keď sa v pohnutých augustových dňoch ´68 stretli v Čiernej nad Tisou Dubček s Brežnevom, ale tiež pri prvých inscenáciách, filmoch a seriáloch z Košíc. Pohľad do pracovného života Ladislava Šidelského je zároveň plastickým obrazom o histórii košického televízneho štúdia.

2. miesto Miroslav TALAVAŠEK – RTVS – SRo, Rádio Regina Košice za príspevky:

 „Dobrí anjeli Košice – košické basketbalistky 8. krát majstri SR“

„Skončil sa 18. ročník Rally Prešov 2011“

V prvom prípade porota ocenila autorov zmysel pre profesionálne využitie rozhlasových atribútov pri spracovaní témy spod deravých košov – od rezonancií palubovky, cez zadýchané rozhovory s hráčkami až po analýzy koučov. Montáž z prostredia „urevaných“ rally-motorov presvedčila, že autor je v problematike „mikrofónom za športom“ skutočne doma.

3. miesto Iveta VACULOVÁ – RTVS – SRo, Rádio Regina Košice za príspevok:

„Návšteva jazdeckého areálu v Sečovciach“ – relácia Pozvete nás ďalej?

Prostredie jazdeckého športu, najmä však výpovede ľudí, ktorí obdivujú krásy života z konských chrbtov, inšpirovali autorku nielen k tomu, aby profesionálne využila základnú danosť rozhlasu, ktorou je zvuk, ale tiež k tomu, aby presvedčila poslucháčov, že si k mikrofónu pozvala nevšedných ľudí s rovnako nevšedným pohľadom na život, kone i „koníčky“. Porota oceňuje, že autorka svojim civilným, priam až kamarátskym prístupom prelomila obvyklú bariéru medzi novinárom a protagonistami príbehu. Práve vďaka tomu sa jej podarilo získať ich dôveru, aby jej prezradili aj to, o čom sa občas ostýchame hovoriť aj medzi najbližšími ľuďmi.

Kategória D – novinárska fotografia

1. miesto – porota neudelila

2. miesto – porota neudelila3. miesto Zdenka Tamášová Rally-Sports.sk

Za pôsobivé momentky motoristických súťaží. Porota zároveň vyslovuje presvedčenie, že autorka má potenciál zdokonaľovať – obrazne povedané – svoju optiku tak, aby k už zvládnutej dynamike áut pribudol časom takpovediac ľudský rozmer, teda detailnejšie  snímky pretekárov, divákov či prekvapivé momenty, o ktoré v tomto športe určite nie je núdza.

E – prémia

Beáta ARVAYOVÁ   RTVS – štúdio Košice, Centrum hudby a dramatických programov RTVS

Dušan DAVIDOV   RTVS – štúdio Košice, Centrum hudby a dramatických programov RTVS

DANA KOŠICKÁ   RTVS – štúdio Košice, Centrum hudby a dramatických programov RTVS

za príspevky:

„Z Herlian po Rankovské skaly“ – cyklus cestopisných filmov o východnom Slovensku“

„Z Izry po Tojak“ –  cyklus cestopisných filmov o východnom Slovensku“

Dovoľte najprv citát z anotácie autorky k prihláseným prácam: „Veľmi často na rôznych televíznych kanáloch žasneme nad krásami egyptských údolí, nádherou severoamerických lesov či historických pamiatok v Európe. Za týmito krásami často cestujeme a vždy nás to stojí obrovské peniaze. Pritom si vôbec neuvedomujeme, že na malom fliačiku zeme, akým je východné Slovensko, toto všetko máme…“ Cyklom cestopisných filmov sa autorke dôsledne podarilo naplniť toto predsavzatie – ukázať málo známe, nepoznané kúty východoslovenského regiónu.

V Košiciach 31. mája 2012

Peter Kubínyi, predseda SSN – predseda poroty

Mgr. Beáta Penxová-Mačingová – členka poroty

PhDr. Marián Gladiš – člen poroty

Fotograléria z odovzdávania cien

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore