Košice

Prehľad podujatí 11. týždeň – 06.03.2015

Z M E N A  T E R M Í N U !!! 

STREDA                  Lukáš Čerňák

18.marca                  Slovenské technické múzeum (STM), Hlavná 88, KE

10:00                         Téma TB:

K výstave Lukáša Čerňáka v STM od 19.3.2015 do 12.4.2015

                                     Hosť TB:

                                     Lukáš Čerňák

___________________________________________________________________________

STREDA                  Štátne divadlo (ŠD) Košice

11. marca                 Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                           Téma TB:

Pripravovaná premiéra opery G. Pucciniho Manon Lescaut

 Hostia TB:

  • Karol Kevický – umelecký šéf opery
  • Marián Lejava – dirigent
  • Peter Gábor – režisér
  • sólisti Janette Zsigová (Manon) a Marko de Carolis (de Grieux)

___________________________________________________________________________

INÉ

ŽENY  A  KOŠICE

Sobota a nedeľa 7. a 8. marca 2015, pri Štátnej vedeckej knižnici, Košice – Potulky mestom Košice na tému Ženy a Košice. Svetoznáma patrónka mesta. Košičanka zapísaná do zoznamu Spravodlivý medzi národmi. Košičanka Angelina Jolie? Hrdinské ženy na Hlavnej ulici. Ženská diplomacia v Košiciach. Feministický gotický oltár. Ako sa stať sväticou? Viacero návodov. Bohyne a múzy. Patrónka Slovenska i Uhorska a jej zobrazenia. Ženy čisto len na okrasu. Vodníkova žena. Ženy, ktorým niet rady. Potulka mestom sa začne v sobotu 7. marca 2015 v tradičných časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa).  V nedeľu 8. marca 2015 sprevádza M. Kolcun o 12:30, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po slovensky.

(V prílohe zvukové avízo)

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO SSN

SEMINÁR  PRE  REGIONÁLNYCH  NOVINÁROV

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci s RO SSN Košice aj v tomto roku pripravuje seminár pre regionálnych novinárov, ktorý sa uskutoční v pondelok 16. marca 2015 v čase od 10:00 hod do 13:00 hod v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice,  Pribinova 1, Košice. Keďže počet účastníkov podujatia je z priestorových dôvodov obmedzený, prosím, aby ste svoj záujem/účasť na seminári čo najskôr potvrdili na kosice@ssn.sk. RO SSN preplatí kolegom z regiónov cestovné v cene verejnej dopravy, seminár sa končí spoločným obedom.

(Pozvánka s programom v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU – 20. ROČNÍK

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú jubilejný 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014. Termín uzávierky prihlášok je 31. marec 2015

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore