Košice

Prehľad podujatí 12. týždeň – 13.03.2015

V pondelok 16. marca 2015 nás v kancelárii RO SSN nenájdete – od 9:00 do cca 14:00 hod. sme v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice,  Pribinova 1, Košice na seminári pre regionálnych novinárov, ktorý sme pripravili v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP).

(Pozvánka s programom v prílohe) 

___________________________________________________________________________

PONDELOK             Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (VVS)

16. marca                   GR VVS, a.s. – veľká zasadačka, Komenského 50, KE

10:00                           Témy TB:

  • Svetový deň vody s VVS, a. s. – plánované aktivity pre verejnosť
  • VVS, a. s. znižuje ceny analýz v chemických laboratóriách pre externých zákazníkov
  • Aktuálny stav príprav Europrojektov v rámci VVS, a. s. KE

                                     Hostia TB:

  • Ing. Stanislav Hreha, PhD. – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a. s.
  • Ing. Anita Gašparíková – ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva VVS, a. s.
  • Ing. Rudolf Kočisko – výrobno-technický riaditeľ a člen predstavenstva VVS, a. s.
  • Ing. Róbert Hézsely – investičný riaditeľ VVS, a. s.
  • Ing. Nataša Riganová – vedúca Útvaru chemicko-technologických činností VVS, a. s.

___________________________________________________________________________

UTOROK             Súkromné Gymnázium Dneperská a Globallogic Slovakia s. r. o.                      

17. marca            Súkromné Gymnázium, Dneperská, KE

9:30                       Téma TB:

Otvorenie novej IT Akadémie softvérového vývoja (SOVY) – projektu pomaturitného štúdia, ktorého iniciátormi sú Súkromné Gymnázium na Dneperskej ulici v Košiciach a firma Globallogic Slovakia s r. o.

Organizátori pozývajú aj na malé občerstvenie.

___________________________________________________________________________

STREDA                     Lukáš Čerňák

18. marca                   Slovenské technické múzeum (STM), Hlavná 88, KE

10:00                           Téma TB:

K výstave Lukáša Čerňáka v STM od 19.3.2015 do 12.4.2015

                                     Hosť TB:

                                     Lukáš Čerňák

___________________________________________________________________________

INÉ

 12. JANUÁR 1985 – 15:50

Piatok 13. marca.2015, Východoslovenská galéria, Hlavná 72, Košice – sprístupnenie dokumentačnej výstavy k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii. Výstava potrvá do 10.5.2015.

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO SSN

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU – 20. ROČNÍK

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú jubilejný 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014. Termín uzávierky prihlášok je 31. marec 2015

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore