Aktuality

Súťaž stredoškolských časopisov

Prešov – Prešovský samosprávny kraj a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove vyhlasujú III. ročník Súťaže stredoškolských časopisov.

Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.

Uzávierka súťaže: 30. 6. 2015

Do súťaže je možné poslať školské časopisy z aktuálneho školského roku 2014/2015. Každý účastník musí poslať minimálne jedno a maximálne tri rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch.

Do súťaže treba časopis prihlásiť e-mailom na adresu hovorca@vucpo.sk. Školské časopisy je potrebné doručiť v printovej podobe s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu:

Úrad PSK
Tlačové oddelenie
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí tlačové oddelenie PSK. Doručené školské časopisy posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva v novembri 2015.

Víťazné redakčné tímy získajú diplomy a vecné ceny. Prihlásené kolektívy sa zúčastnia na workshope SSN o tvorbe médií, ktorý sa uskutoční počas vyhlásenia výsledkov súťaže.

Prípadné doplňujúce otázky môžete adresovať na e-mail presov@ssn.sk alebo hovorca@vucpo.sk.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore