Tlačové správy

EXTRAPOLÁCIE 2015

Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku s motivačnými prednáškami univerzít, SAV a súkromných firiem v Košiciach.

Zámer výstavy je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 po rok 1990. Výstava poskytne najmä mladej generácii informácie o snahách a výsledkoch práce výskumníkov, vývojárov, konštruktérov, prevádzkových inžinierov vo výrobných podnikoch, odborníkov na riadenie, matematikov a programátorov, ktorí na Slovensku úspešne vyvíjali a zavádzali informačné technológie do praxe. Výstava má byť hmatateľným dôkazom, že IT na Slovensku bola dávno pred rokom 1990. Autori výstavy poukazujú na skutočnosť, že je potrebné podporiť ideály súčasných obyvateľov Košíc a inšpirovať ich dielami predchodcov, ktorí sa nebáli ísť do veľmi smelých inovácií v pionierskych časoch IT na Slovensku.

Túto históriu ako funkciu času je možné predpovedať – extrapolovať do budúcnosti (aspoň blízkej) pomocou súčasníkov na  Technickej univerzite v Košiciach, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  košických pracoviskách Slovenskej akadémie vied aj v košickom údolí zvanom Košice IT Valley a pomocou ďalších perspektívnych riešiteľov úloh IT v regióne, ktorí sa zúčastňujú projektu Extrapolácie 2015. Budúcnosť nie je nikdy garantovaná, ale naše sny o nej môžu sa stať realitou ak ich máme. Našou snahou je o nich hovoriť a podľa možnosti zrozumiteľne, pútavo a s motivačným entuziazmom pre mladú generáciu.

Druhou časťou výstavy je história vedecko-technických výpočtov na Slovensku a prezentácia súčasného európskeho projektu Výpočtového strediska SAV Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie, kde sa predstavia najmodernejšie superpočítače inštalované v SAV a na univerzitách na Slovensku. V tejto časti je prezentovaná aj história dátových komunikácií od slovenského vynálezcu digitálneho prenosu dát Štefana Murgaša cez košickú sieť CANET po súčasný stav Slovenskej akademickej siete SANET s rýchlosťou prenosu 10Gb/s. Sieť SANET spája všetky slovenské univerzity a pracoviská SAV a veľmi veľa stredných škôl a je národnou sieťou vzdelávania a vedy na Slovensku. Je na úrovni akademických sietí vyspelých štátov Európy.

Superpočítače, SANET a vzdelávanie spolu s úspešne sa rozvíjajúcimi IT firmami sú našou súčasnosťou. Je to reálny a dobre navrhnutý odrazový mostík do našej budúcnosti v IT.

EXTRAPOLÁCIE 2015 musia dať jasnú správu všetkým, že sa oplatí žiť v Košiciach.

Autorom a kurátorom výstavy je Ing. Štefan KOHÚT , projektový manažér – Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied v Bratislave,  nositeľ Ceny SAV za popularizáciu vedy.

  • Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice                                                    
  • Usporiadatelia: Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Výpočtové stredisko SAV Bratislava, Reprint spol. s.r.o. Banská Bystrica, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Košice IT Valley, AGNICOLI a STM Košice
  • Vernisáž výstavy:   24. septembra 2015 o 15.00 hod.   
  • Trvanie výstavy:    24.9. – 25.10.2015                                                

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore