Prešov

Tam, kde pôsobia odbory, sú mzdy vyššie

Zamestnanec strávi v práci viac než tretinu svojho života. Je preto samozrejmé, že okrem dosiahnutia spravodlivej mzdy usiluje aj o dobré pracovné prostredie, medziľudské vzťahy a celkovú sociálnu pohodu.

V každom zamestnaní sa pritom stretávajú záujmy dvoch hlavných aktérov: zamestnávateľov a zamestnancov. Zosúladiť predstavy o čo najefektívnejšom spolupôsobení obidvoch, pomáha zmysluplný dialóg, vedúci nielen k ekonomickej prosperite firmy, ale aj spokojnosti zamestnancov.

Konštruktívne vzťahy, vzájomné chápanie problémov, hľadanie východísk, by mali byť charakteristickou črtou každej podnikovej kultúry 21. storočia.

Preto sa zamestnanci nadnárodného zamestnávateľa Draka Comteq Slovakia, s.r.o Prešov, rozhodli založiť odborovú organizáciu s príslušnosťou k Odborovému zväzu KOVO. Majú už za sebou ustanovujúcu schôdzu, vrátane volieb príslušných orgánov.

Členovia OZ KOVO tak budú môcť využívať bezplatné profesionálne služby v oblasti pracovnoprávneho či ekonomického poradenstva, bezpečnosti práce, ale aj sami pomôcť pri presadzovaní oprávnených požiadaviek a záujmov zamestnancov.

Hlavným prostriedkom bude kolektívne vyjednávanie, kde si prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy budú môcť zamestnanci dohodnúť spravodlivé podmienky pri odmeňovaní, práci nadčas, v príplatkoch, poskytovaní dovoleniek a pod. Tam kde pôsobia odbory sú mzdy spravidla o 20 % vyššie.

Mať relevantné informácie, vedieť sa zorientovať v nárokoch a právach zamestnancov a zamestnávateľov v súčasnej spleti rôznej legislatívy nie je jednoduché.

Východiskom pre zamestnancov, ale aj zamestnávateľov na Slovensku, je zakladanie odborových organizácii, kde koordinovaný postup pomáha zamestnávateľovi realizovať podnikateľský biznis a zamestnancom umožňuje vyššiu participáciu na organizovaní pracovného života k obojstrannému vzájomnému prospechu.

OZ KOVO je najaktívnejší odborový zväz na Slovensku, preto počin zamestnancov určite budú nasledovať aj ďalší. Ponúka svoje skúsenosti, pomoc a prostriedky na riešenie požiadaviek zamestnancov, ktorí majú záujem spolupodieľať sa na vytváraní dobrých pracovných podmienok vo vlastných firmách.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore