Košice

Prehľad podujatí 48. týždeň – 20.11.2015

PONDELOK               Mesto Košice

23. novembra            Historická radnica, Hlavná 59, Košice

10:30                            Téma TB:

Program Košických Rozprávkových Vianoc 2015 a osláv Silvestra

                    Hostia TB:

  •                                Richard Raši – primátor mesta Košice
  •                                Miloslav Klíma – vedúci referátu marketingu a kultúry
  •                                 Daniela Bérešová – agentúra Daisy

___________________________________________________________________________

 PONDELOK               T- Systems v spolupráci s mestom Košice

23. novembra            Historická radnica, Hlavná 59, Košice

11:15                              Téma TB:

Prezentácia jedinečného projektu Hackathon, ktorého výsledkom bude funkčný prototyp aplikácie na podporu Európskeho mesta športu                                     

___________________________________________________________________________

 PIATOK                    Košický samosprávny kraj (KSK)

27. novembra          Štátne divadlo, Hlavná ulica 58, Košice

11:00                          Slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov KSK spojené s odovzdávaním verejných ocenení – Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK

___________________________________________________________________________

INÉ 

KOŠICKÉ  FOLKLÓRNE  DNI

V dňoch 14. – 22. novembra 2015, Košice – Košické folklórne dni – 20. ročník na Slovensku ojedinelého podujatia, na ktorom sa stretávajú folklórne súbory a ich priaznivci aj pri športových zápoleniach a tanečných súťažiach.

21.11.2015 (sobota) Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7,

10:00 hod. – ROZPRAVA O FOLKLÓRE – SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE

Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Divadelná sála

14:00 – 16:00 hod. – Škola tanca

16:10 – 16:50 hod. – Školička tanca

17:00 – 18:30 hod. – SÚŤAŽ Detských SÓLISTOV TANEČNÍKOV „O cenu Štefana Mráza“

19:00 hod. – SÚŤAŽ TANEČNÍCKYCH SCHOPNOSTÍ „O cenu Štefana Mráza“

SÚŤAŽ V TANCOVANÍ ĽUDOVÝCH TANCOV „O cenu Štefana Mráza“

22:00 – 01:00 hod. – Pri ľudovej hudbe

22.11.2015 (nedeľa) Štátne divadlo Košice, Hlavná 58

14:00 hod. – HRY A TANCE program detských folklórnych súborov

17:00 hod. – NAŠE TANCE galaprogram 20. ročníka Košických folklórnych dní, vystúpenie folklórnych kolektívov pôsobiacich v Košiciach

Info aj na http://www.kosickefolklornedni.sk/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 24. novembra 2015 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs, Ul. Obrody, Košice – Vedecká kaviareňO „XFEL – najväčšom mikroskope sveta“ bude hovoriť Ing. Karel Saksl, DrSc., zástupca riaditeľa Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach. Už desať rokov je jedným zo slovenských vedcov v európskom tíme, ktorý sa podieľa na budovaní 3,4 km dlhého „mikroskopu“ pracujúcom s röntgenovým laserom v Hamburgu. Po dokončení bude najväčším svojho druhu na Zemi. Svet ho už dnes pozná pod názvom „The European X-Ray Laser Project“, skrátene XFEL. Bude zdrojom röntgenového žiarenia výnimočných kvalít, presahujúci všetky súčasné svetové zdroje. Kvalita žiarenia produkovaného XFEL bude o niekoľko rádov lepšia v porovnaní s najvýkonnejšími zdrojmi röntgenového žiarenia dneška, čo analogicky v budúcnosti povedie k prielomovým poznaniam v oblasti prírodných vied a k technologickému pokroku v krajinách zapojených do projektu. Do prevádzky by ho chceli spustiť v júni 2017. Experimentálne zariadenie XFEL umožní prielomový výskum v širokom spektre vedných oblastí, ako je biológia, výroba nových liečiv na najzávažnejšie choroby ľudstva, pri vývoji nových materiálov, fundamentálnom výskume plazmy, kvantovej chronodynamiky, optických nelineárnych systémoch a ďalších.

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová , RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore