Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň – 11.12.2015

PODELOK                     Mesto Košice

14. decembra               Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A – veľká zasadačka

8:00                                 VIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva

___________________________________________________________________________

UTOROK                      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

15. decembra              Filozofická fakulta UPJŠ – budova MINERVA, Moyzesova 9, KE

10:00                             Téma TB:

Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách

                                        Hostia TB:

  •                                 Prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. – vedúci Katedry psychológie FF UPJŠ, člen riešiteľského tímu
  •                                Doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. – vedúca projektu APVV

                                      

V prípade doplňujúcich otázok búdu k dispozícií riešitelia projektu:

  • Doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., docentka, riešiteľka projektu
  • PhDr. Soňa Lovašová, PhD., odborná asistentka, riešiteľka projektu
  • Mgr. Magdaléna Halachová, PhD., odborná asistentka, riešiteľka projektu
  • Mgr. Vladimír Lichner, PhD., odborný asistent, riešiteľ projektu
  • Mgr. Miroslava Köverová, PhD., odborná asistentka, riešiteľka projektu

 Záväzné potvrdenie účasti na adrese: maria.hrehova@upjs.sk

___________________________________________________________________________

 INÉ 

 PULCHRA ES

Sobota 12. decembra 2015 o 18:00 hod., Východoslovenské múzeum – historická účelová budova – podkrovie (3.posch.), Námestie Maratónu mieru 2, Košice – koncert vokálnej skupiny Voces: PULCHRA ES. Vstupné je dobrovoľné.

(Pozvánka v prílohe)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 12. decembra 2015 o 14:00 hod., Výmenník SPOTs, Ulici obrody, Košice Vedecký brloh na tému Kúzelná fyzika – Mgr. Michal Figura z Hvezdárne a planetária v Prešove predvedie množstvo kúzelných pokusov z optiky a magnetizmu. Pre účastníkov je pripravený aj tradičný Vianočný kvíz s otázkami na témy, ktoré odzneli tohto roku vo Vedeckých brlohoch. Najlepších odmenia vecnými cenami.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI

V utorok 15. decembra 2015 o 17:00 hod., Tatranská galéria, Poprad – vernisáž výstavy Tomáš Agat BŁOŃSKI, ktorú TG pripravila spolupráci s Domom fotografie, o. z. a Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Fotografia od analógu via digitálne médium po aplikácie v mobile a na internete. Výstava potrvá do 31. januára 2016.

__________________________________________________________

OZNAMY  RO   SSN

ČLENSKÉ   SSN

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- € (podrobnosti na www.ssn.sk).Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre príjemcu uviesť svoje meno!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ   IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

_________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore