Košice

Prehľad podujatí 2. týždeň – 09.01.2016

STREDA                   Štátne divadlo Košice (ŠD)

13. januára               Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                           Téma TB:

Začiatok čiastočnej obnovy historickej budovy divadla a ďalšie aktuálne informácie

                                   Hostia TB:

 •                           Peter Himič – generálny riaditeľ divadla
 •                           Ivan Král – riaditeľ technickej prevádzky

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 ŠTVRTOK                 Spolok lekárov (SL)

14. januára               LF UPJŠ, Trieda SNP č.1 – seminárna miestnosť, KE

12:30                         Témy TB:

 •                            Premenovanie ulice Galenovej na ulicu prof. Jána Kňazovického
 •                            23.memoriál prof. Kňazovického
 •                            53. Východoslovenské lekárske dni

                                    Hostia TB:

 •                            prof. Oliver. Rácz – prezident alebo vedecký sekretár SL v Košiciach
 •                            doc. Norbert .Lukán
 •                            člen rodiny Kňazovických
 •                            zástupcovia mesta
 •                            zástupcovia vedenia UPJŠ LF
 •                            prof. Július Vajó – iniciátor podujatia

(Program 53. VSL dni v prílohe)

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FÓRUM

Do pozornosti dávame posledné vydanie časopisu Fórum v roku 2015. Nájdete v ňom závery 12. snemu SSN a mnohé ďalšie zaujímavé informácie.

http://www.ssn.sk/wp-content/uploads/downloads/2015/12/Forum_04_2015.pdf

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore