Košice

Prehľad podujatí 6.týždeň – 05.02.2016

STREDA                     Štátne divadlo Košice

10. februára                 Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                             Téma TB:

Premiéra hry Edwarda Albeeho Kto sa bojí Virginie Woolfovej?

Hostia TB: 

 •                              Milan Antol – riaditeľ činohry
 •                              Júlia Rázusová – režisérka
 •                              Michaela Zakuťanská – dramaturgička
 •                               herci Dana Košická, Ivan Krúpa, Tatiana Poláková a Juraj Zetyák

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 PIATOK                        Košice IT Valley

12. februára                 Kunsthalle, Rumanova 1, Košice      

9:40                                 Témy brífingu:

 •                                    IT a Robotika sú budúcnosťou pre mládež.
 •                                    Stredoeurópske semifinále First Lego League juhovýchod

                                           Hostia brífingu:

 •                                  Jozef Svetlík organizátor regionálnych kôl First Lego League
 •                                   Ivan Hruška – predseda Správnej rady Košice IT Valley

 First Lego League je celosvetovou robotickou súťažou, kde si mladí ľudia vo veku od 10 do 16 rokov prechádzajúc rôznymi úlohami trénujú technické zručnosti v konštrukcii a programovaní robotov, rozvíjajú prezentačné zručnosti, učia sa komunikácii a tímovej spolupráci. Na regionálnych turnajoch First Lego League 2015/16 sa zúčastnilo 77 tímov z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničný tím z Bulharska. Najlepší sa stretnú na kvalifikačnom kole krajín V4 s tímami z Českej Republiky, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Svoju účasť prosím potvrďte na kristina.kerteszova@itvalley.sk, 0948 724 859.

Po ukončení brífingu budete mať možnosť nazrieť do priestorov súťaže.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

TABAČKA

Piatok až nedeľa 5. až 7. februára 2016, zraz na rohu Strojárenskej a Železničnej ulice, otočka električky č. 6, Košice – Potulky mestom Košice na tému Tabačka. Megatováreň Tabačka zamestnávala v Košiciach vyše 1300 ľudí, väčšinou žien. Napokon ju tvorilo až 11 budov. Po nej sa pomenovala aj ulica a jazdili do nej nákladné električky. Pracovali v nej cigarošky i cigaretárky. Časť z priestorov Tabačky bola nedávno zreštaurovaná. Spoznajte viaceré z nich. Ich históriu i nové využitie. V Tabačke sa usídílo stále divadlo, vznikla tu kinosála s pôvodným sedením, galéria, ateliéry, moderné bistro, coworking, nájdete tu a aj staré neónové písmená. Vzniklo nezávislé kultúrne centrum, ktoré nemá obdoby v strednej Európe. Milan Kolcun sprevádza v piatok (5. febr.) o 15:30 a 17:00, v sobotu (6. február) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (7. február) o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00.  Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

(Zvukové avízo v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PANKUŠKOVÉ FAŠIANGY

Sobota a nedeľa 6. a 7. februára 2016, o 10:00 hod., Rekreačný a lyžiarsky areál Krompachy – Plejsy – 4. ročník dvojdňového podujatia Pankuškové fašiangy.

(Podrobnosti v TS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŽELEZNÁ CESTA

Utorok 9. februára 2016, o 16:00, Verejná knižnica Jána Bocatia – Regionálne oddelenie, Hlavná 48, Košice – prednáška doc. Ing. Gabriela Kunhalmiho, CSc. pod názvom Železná cesta.

(Pozvánka v prílohe)

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore