Správy SSN

Splavte s nami Váh v Strečne

Druhý splav Váhu plťami v Strečne sa uskutoční v sobotu 23. júna 2012. Usporiada ho Regionálna organizácia SSN Žilina v spolupráci s 1. pltníckou a raftingovou spoločnosťou v Strečne.

Fyzickú aktivitu spojíme s duševnou – pred splavom sa skutočnia dve krátke predná&scaronky: Etika novinárra a používanie spisovných slov (lektor: Milan Matušinský, podpredseda RO SSN Žilina). Po splave si dáme guláš a pivko.

I keď trochu neskoro, ale predsa vás pozývame na túto zaujímavú akciu, ktorej začiatok je plánovaný o 11.00 hod. v Dome pltníkov v Strečne.

Za výbor RO SSN Žilina jeho predseda Ľudo Košálko (0905 349 414)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore